Akut ja varastointi

Aurinkosähkön varastoinnin mahdollisuudet

Oman aurinkovoimalan tuottamaa sähköä on mahdollista, mutta toistaiseksi melko kallista, varastoida lyhytaikaisesti myöhempää käyttöä varten akkujärjestelmään. Akuston voi hankkia samanaikaisesti aurinkosähköjärjestelmän kanssa tai aiemmin asennettua aurinkovoimalaa voi täydentää akuilla.  Akkujärjestelmä koostuu akusta ja invertteristä sekä akun käyttöä ohjaavasta laitteesta ja ohjelmistosta.

Oman akkujärjestelmän mahdollistamia etuja:

  • Saat hyödynnettyä varastoitua aurinkosähköä sähkönkulutukseesi esimerkiksi iltaisin ja öisin, kun paneelit eivät tuota sähköä. Saat näin suuremman osan tuottamastasi sähköstä omaan käyttöösi.
  • Akusto voi toimia myös verkosta ostetun sähkön varastona, jolloin voit hyötyä pörssisähkön tuotanto- ja käyttötilanteen mukaan muuttuvista hinnoista. Tämä edellyttää riittäviä ominaisuuksia akun käyttöä ohjaavalta laitteistolta ja ohjelmistolta.
  • Akusto auttaa tasaamaan oman sähkönkulutuksen tehohuippuja, mikä mahdollisen tehohinnoittelun yleistyessä tuottaa säästöä. Myös tämä edellyttää akuston ns. älykästä ohjausta.
  • Akusto voi toimia myös varasähköjärjestelmänä sähkökatkon aikana, mutta vain mikäli aurinkosähköjärjestelmä varustetaan tämän mahdollistavalla kytkimellä ja laitteistolla.

Lue lisää Lähienergialiiton verkkosivuilta.

Verkkoakku ja virtuaaliakku – mitä ne ovat?

Osa yrityksistä tarjoaa aurinkovoimalahankinnan yhteydessä mm. verkkoakku- tai virtuaaliakku-nimillä kulkevia sopimuksia. Niiden periaatteena on, että asiakas saa sähköverkkoon myymästään sähköstä saman taloudellisen hyödyn kuin itse käyttämästään aurinkovoimalan tuottamasta sähköstä. Tosiasiassa taustalla ei ole akkuja, vaan kysymyksessä on lähinnä sopimustekninen asia.

Verkko-/virtuaaliakku -sopimus voi houkuttaa mitoittamaan aurinkovoimalan ylisuureksi omaan sähkönkulutukseen nähden. Ylimitoittamisen kanssa on hyvä olla varovainen ja kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

  • Millaisia maksuja (esim. kuukausimaksut) verkko-/virtuaaliakku-sopimuksesta peritään ja mikä taloudellinen hyöty erilaisilla myyntimäärillä lopulta on verrattuna tavanomaiseen ylijäämäsähkön myyntiin? Jos ylijäämäsähkön määrä ylittää sopimuksessa esitetyn määrän, saako ylimenevästä sähköstä mitään korvausta?
  • Kuinka pitkään verkko-/tai virtuaaliakku -sopimus kestää? Jos sopimus on määräaikainen, kuinka voidaan varmistua siitä, että palvelu on saatavilla myös sopimuksen päätyttyä?
  • Sitoudutaanko samalla sähkösopimukseen ko. yrityksen kanssa? Jos näin on, onko sähkösopimus hinnaltaan kilpailukykyinen? Entä jos sähkösopimuksen sähkön hinta nousee tulevaisuudessa? Voitko vaihtaa sähkösopimuksen edullisempaan sähkösopimukseen ja säilyttää edelleen verkko-/virtuaaliakku-palvelun?

Edellä mainittuihin pohdintoihin viitaten, on turvallisinta mitoittaa aurinkosähköjärjestelmä oman sähkönkulutuksen perusteella myös siinä tapauksessa, että päätyisi solmimaan virtuaali-/verkkoakkusopimuksen. On myös hyvä vertailla aurinkovoimaloiden hintatasoja, ettei tule hävinneeksi virtuaali-/verkkoakkusopimuksessa saatua mahdollista hyötyä voimalan hankintahinnassa.