Aurinkosähköjärjestelmään kuuluvat laitteet

Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä koostuu tyypillisesti aurinkopaneeleista, niiden kiinnitysjärjestelmästä, invertteristä ja johdotuksista. Toisinaan keskitetyn invertterin sijaan asennetaan mikro-inverttereitä, jotka auttavat vähentämään paneeleille osuvien varjostuksien haittoja. Vaihtoehtoisena ratkaisuna mirko-inverttereille järjestelmään voidaan kytkeä ns tuotannon optimoijia (power optimizer). Yleensä sähköverkkoon kytkettyyn aurinkosähköjärjestelmään ei ole kytketty akkuja.

Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmään kuuluvat laitteet: 1 Aurinkopaneelisto, 2 Invertteri eli vaihtosuuntaaja, 3 Turvakytkin, 4 Talon sähkökeskus. Järjestelmä liitetään sähköverkkoon ja tätä varten tarvitaan sopimus sähkön siirrosta vastaavan energiayhtiön kanssa.

Aurinkosähköjärjestelmän asennuksen yhteydessä on asennettava kiinteistömerkit ja varoituskyltit.

Aurinkopaneelit

Aurinkopaneelit muuntavat auringon säteilyn sähköksi (tasavirta). Aurinkopaneeleita on useita erilaisia, ja ne poikkeavat toisistaan pääasiassa valmistusteknologian, tehon, koon sekä hyötysuhteen osalta.

Noin 90 % myynnissä olevista aurinkopaneeleista on yksikide- ja monikidepiipaneeleja. Yksikidepaneelit ovat hyötysuhteeltaan monikidepaneeleja hieman parempia ja hieman kalliimpia. Toisaalta yksikidepaneelien suurimpana heikkoutena on sen herkkyys lialle ja varjostumille.  Tyypillisesti aurinkopaneeli on teholtaan noin 250 – 350 Wp ja sen koko vaihtelee noin 1,6 – 2,0 m2 välillä.

Aurinkopaneeleiden kiinnitysjärjestelmä

Kullekin kattotyypille on omanlainen kiinnitysjärjestelmänsä. Erilaisten kattotyyppien (tiili-, konesauma-, aalto-/profiilipelti- ja huopakatto) kiinnitystavoista on kerrottu havainnollisesti Aurinkovirta.fi -sivuilla.

Kaltevilla katoilla paneelit asennetaan yleensä katon lappeen suuntaisesti. Tasakatoille kiinnitysjärjestelmä voidaan asentaa ns. kelluvana tekemättä kattoon reikiä. Tyypillinen asennuskulma tasakatolla on noin 15 astetta.­

Johdotukset

Johdotuksilla tuodaan paneeleilla tuotettu sähkö katolta invertterille.­

Invertteri

Invertteri muuntaa aurinkopaneeleilta tulevan tasavirran vaihtovirraksi ja varmistaa, että paneeleista saadaan mahdollisimman korkea teho. Invertterit ovat yksi- tai kolmivaiheisia. Yksivaiheinen invertteri kytketään yhteen sähköverkon kolmesta vaiheesta. Aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä voivat siten suoraan hyödyntää vain tähän vaiheeseen kytketyt laitteet. Kolmivaiheinen invertteri kytketään kaikkiin kolmeen sähköverkon vaiheeseen, joten kaikkiin vaiheisiin kytketyt sähkölaitteet voivat hyödyntää suoraan aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä. Pienimmät kolmivaiheinvertterit ovat nykyisin nimellisteholtaan noin 3 kW.

Asukkaan saaman taloudellisen hyödyn suhteen yksi- tai kolmivaiheinvertterin välillä ei juuri ole eroa, koska vuodesta 2023 alkaen kaikki sähköverkkoyhtiöt siirtyvät käyttämään tasejakson sisäistä netotusta. Tasejakson sisäisessä netotuksessa kaikkien vaiheiden sähkön kulutus yhden tasejakson aikana summataan yhteen ja siitä vähennetään kaikkien vaiheiden sähköntuotto saman tasejakson aikana. Jos vaiheiden yhteenlaskettu sähkönkulutus on suurempi kuin vaiheiden yhteenlaskettu sähköntuotto saman tasejakson aikana, kaikki tuotettu sähkö lasketaan vähentävän sähkönkulutusta. Vastaavasti jos vaiheiden yhteenlaskettu sähkön tuotto on suurempi kuin vaiheiden yhteenlaskettu sähkön kulutus saman tasejakson aikana, kulutuksen ylittävä osuus lasketaan myytävän sähköverkkoon. Tasejakson kesto on 22.5.2023 saakka tunnin mittainen ja tästä alkaen 15 minuuttia.

Aurinkosähköjärjestelmissä käytetään yleisimmin yllä esiteltyjä keskitettyjä invertterejä, jolloin pientalokokoluokassa on tyypillisesti vain yksi invertteri. Toinen vaihtoehto on hankkia jokaiselle aurinkopaneelille oma mikroinvertteri, joka kytketään aurinkopaneelin taakse. Mikroinverttereillä varustettu järjestelmä tuottaa sähköä enemmän tilanteissa, joissa osalle paneeleja tulee varjoja, varjostusta aiheuttavaa likaa (esim. suurempia lintujen jätöksiä) tai lunta. Mikroinverttereillä varustettu järjestelmä tulee yleensä hankintakustannukseltaan kalliimmaksi kuin keskitetyllä invertterillä varustettu. Mikroinverttereiden uusiminen on luonnollisesti työläämpää kuin yhden keskitetyn invertterin uusiminen.

Tuotannon optimoijat (Power optimizer)

Keskitetyllä invertterillä varustettuun järjestelmään voidaan kytkeä tuotannon optimoijat, jotka tuovat mikroinverttereillä saavutettavia hyötyjä keskitetyllä invertterillä varustettuun järjestelmään. Tuotannon optimoijat asennetaan paneelikohtaisesti aurinkopaneelin yhteyteen. Markkinoilta löytyy myös aurinkopaneeleja, joihin optimoija on asennettu vakiona.
Tuotannon optimoijat ja mikroinvertterit ovat parhaimmillaan tilanteessa, jossa paneelistolle tulee varjoja. Näiden avulla voidaan myös seurata järjestelmän sähköntuottoa paneelikohtaisesti, jolloin esimerkiksi vikaantunut aurinkopaneeli löydetään heti. Asia on merkityksellinen, kun huomioidaan aurinkopaneeleille myönnettävä pitkä takuuaika.­

Akut

Akuston avulla voidaan paremmin hyödyntää paneeleiden tuottamaa sähköä ja pienentää sähköverkkoon myytävän sähkön osuutta. Verkkoon kytkettyyn aurinkosähköjärjestelmään ei kuitenkaan yleensä liitetä akkuja niiden kalleuden vuoksi. Tällä hetkellä akusto maksaa vielä vähintääkin saman verran kuin itse aurinkosähköjärjestelmä. Akkujen hintojen odotetaan laskevan tulevina vuosina, mikä tulee parantamaan aurinkosähkön hyödynnettävyyttä ja kannattavuutta. Lue lisää aurinkosähkön varastoinnista >>

Paloturvallisuus

Aurinkosähköjärjestelmään, kuten muihinkin sähköjärjestelmiin, liittyy kuitenkin tulipalon riski. Aurinkosähköjärjestelmistä alkaneet tulipalot ovat Suomessa hyvin harvinaisia, ja todennäköisyys järjestelmän aiheuttamalle tulipalolle on pieni. 

Varmista, että turvallisuustiedot sisältävä tietokortti kuuluu aurinkosähköjärjestelmän toimitukseen. Samoin varmista, että kaikki kiinteistömerkinnät ja varoituskyltit asennetaan paikoilleen.

Tutustu paloturvallisuusohjeeseen

Motiva on tuottanut ohjeistuksen, miten aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuutta voi parantaa suunnittelu- ja käyttövaiheessa. Kaikissa tulipalotilanteissa, syttymissyystä riippumatta, pelastustöiden sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeä varmistaa, että pelastuslaitoksella on tieto kiinteistön aurinkosähköjärjestelmästä. 

Taloyhtiön suojeluvaltuutetun on hyvä tutustua aurinkosähkön paloturvallisuusohjeeseen. Kaikki materiaalit on ladattavissa maksutta Motivan verkkopalvelusta >>