Kokemuksia aurinkosähköstä: haastattelussa Heli Jutila Hämeenlinnasta

Milloin hankitte aurinkopaneelijärjestelmän?

Toukokuussa 2011

Miksi päätitte hankkia aurinkopaneelit?

Motiivi oli ensisijaisesti kestävän kehityksen edistäminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä, uusiutuvan energian hyödyntäminen, sähkölaskujen pienentäminen ja varautuminen mahdollisiin sähkökatkoihin. Alkuperäisessä järjestelmässä oli ajatuksena, että ensin hyödynnetään sähkö omassa kiinteistössä, jonka jälkeen se varastoidaan mahdollisiin akkuihin ja jos vielä riittää tuotantoa niin se myydään eteenpäin muille kuluttajille.

Halusimme panostaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön jo vuonna 2006, jolloin rakensimme uunin keskelle taloa. Puulämmitys tuli pääosin korvaamaan lämmön tuoton suoran sähkön talossa. Maalämpöä ei harkittu, sillä vesikiertoista järjestelmää ei ollut valmiina. Aurinkosähköjärjestelmä haluttiin osaksi kiinteistön energiajärjestelmää. Samalla kerralla haluttiin toteuttaa myös aurinkokeräimellä lämpiävä käyttövesi.

Mistä saitte tietoa ja millä perusteella valitsette kyseisen järjestelmän?

Etsimme tietoa netistä, kirjastosta, rakentamismessuilta ja tuttavilta. Alusta lähtien oli ajatus, että laitamme aurinkopaneelien lisäksi myös kerääjän. Siinä päädyimme harkinnan jälkeen keskittävään kerääjään. Aurinkopaneeliksi valittiin laadukas malli.  Valitsimme toimittajaksi ainoan tahon, joka silloin kykeni toimittamaan molemmat järjestelmät avaimet käteen -periaatteella.

Hankitteko avaimet käteen toimituksena vai muulla tavoin?

Avaimet käteen toimituksena.

Kuinka hankinta kokonaisuudessaan sujui, haluatko antaa joitakin vinkkejä tilausta harkitsevalle?

Kannattaa olla tiukka, että saa kaiken tilauksessa sovitun. Nykyisin järjestelmien hankinta on paljon helpottunut aiemmasta.

Millainen aurinkosähköjärjestelmänne on?

Toukokuussa 2011 rakennettiin 2kW eli kahdeksan aurinkopaneelin aurinkovoimala, joka toimi itsenäisesti tuottaen energiaa kiinteistön valittuihin sähkölaitteisiin. Aurinkoenergian loppuessa järjestelmä kytkeytyi automaattisesti käyttämään verkkosähköä. Järjestelmä ei edellyttänyt erillistä lupaa sähköyhtiöltä.

 • SW-250 kidepaneeli, 72 kennoa, yksikiteinen, 24 V; 250W:  avoimen piirin jännite 34,4 V, virta max 7,28 A; Mitat 1956X992X50, Tehontuottotakuu 20v
 • Kattoasennussarja ja kaapelit (arvio)
 • SW-akku 303 Ah
 • Victron multiplus invertterisäädin
 • Asennussarja ja kaapelit
 • Asennukset

Saatu järjestelmä ei vastannut alun perin tilattua. Esimerkiksi energian tuotannon mittauslaitteistoa ei saatu, vaikka sitä oli toivottu. Invertteriä muutettiin kerran matkan varrella. Järjestelmässä edellytettiin aika ajoin aika hankalaa säätämistä ja talveksi se tuli asentaa talviasentoon. Käytännössä omistajilta vaadittiin aika paljon järjestelmän huolenpitoa. Myöskään huolto ei pystynyt selvästikään pitämään järjestelmää asianmukaisessa kunnossa ja matkan varrella mm. invertteriä vaihdettiin.

Keväällä 2013 aurinkosähköjärjestelmä päätettiin kytkeä verkkoon invertteri- ja akustojärjestelmän vaatiman huoltoasiantuntemuksen puutteen vuoksi. Nykyisin järjestelmän tuottoa voidaan seurata Stecan invertterin kautta ja myös netistä. Toki verkkoon kytkennän tapahduttua on saatavilla myös sähkön ostajan tiedot tuotetun sähkön määrästä.

Vuonna 2011 rakennettu käyttövesivaraajaan liitetty tyhjiökeräinjärjestelmä (AHP25PAK1-aurinkokeräinpaketti), jolla tuotetaan lämmintä käyttövettä (1500 kWh/v) on alkuperäisessä muodossa ja toiminut moitteettomasti:

 • RTV 300 VE 300 lit käyttövesivaraaja 2 kierukalla+1 x 3kW vastus
 • 1 kpl AHP25 – tyhjiöputkiaurinkokeräin, 1 x 25-putkea, kokonaisleveys n. 2,25 m
 • 1 kpl Basic/Energy ohjausyksikkö sis 2 anturia
 • 1 kpl Pumppuyksikkö
 • 1 kpl Paisunta-astia 25 litraa
 • Asennukset

Onko järjestelmän toiminnassa ollut ongelmia?

Alkuperäisessä järjestelmässä oli aika ajoin ongelmia ja hälytysvalo syttyi päälle ajoittain. Asentaja jouduttiin kutsumaan paikalla useita kertoja. Toistaiseksi nykyinen verkkoon liitetty järjestelmä tuntuu toimineen moitteettomasti.

Paljonko järjestelmä on tuottanut sähköä, onko tuotto ollut odotusten mukainen?

Järjestelmä on kytketty verkkoon jo keväällä, mutta tuottotietoja on verkkoyhtiöltä vasta elokuun puolivälistä 2013 lähtien. Oman mittauksen mukaan arvio vuosituotosta on 425 kWh. Omakotitalomme sijaitsee metsässä ja järjestelmän tuottoa rajoittaa ympäröivä metsä ja erityisesti muutama korkea puu, jonka varjo on selvästi nähtävissä tuottotiedoissa. Paneelit tiilikaton päällä noin 30 asteen kattokaltevuudessa.

Suosittelisitko aurinkosähköä muille?

Kyllä, jos haluaa aurinkosähköteknologian kehittyvän. Suuria rahoja ei kannata odottaa tuotoksi. Investointi on tietysti varsin kallis, joten se karsii monia.

Nykyisin on enemmän valinnanvaraa toimittajissa. Myös sähköyhtiöt ovat tottuneet energian tuottajiin. Olimme alueellamme ensimmäinen verkkoon liittynyt talous ja sopimuksia tehtiin moneen otteeseen sähkön siirto- ja ostoyhtiön kanssa erikseen.

Haluaisit sanoa vielä jotain hankintaa harkitsevalle?

Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on sijoitus vihreämpään tulevaisuuteen.