Mallikohteiden tiedot

Aurinkosähköä kotiin -kampanjassa esitetyt laitteisto- ja hintatiedot perustuvat kahteen mallikohteeseen. Hinnat ovat avaimet käteen -kokonaistoimituksesta ja sisältävät vähintään:

 • Tarvittavien lisätietojen kartoitus kohteesta sekä tarvittavat laskelmat siitä, että katto kestää asennuksen.
 • Yhteydenpito verkkoyhtiöön (tarvittavat luvat, käyttöönottotarkastus ja dokumentointi)
 • Järjestelmän toimitus ja asennus katolle kuvailtuun esimerkkikohteeseen toimintavalmiiksi.
 • Käyttöönottopöytäkirja ja käyttöopastus asiakkaalle.
 • Aurinkosähköjärjestelmän sähköntuoton seuranta internetyhteyden kautta tietokoneella ja/tai mobiililaitteella.

Vertaile huolellisesti tarjousten sisältöä: paneelien nimellistehoa, laitteiston ja asennuksen takuuehtoja sekä hintaa. Lopullinen hinta määräytyy aina asennuskohteen vaativuuden mukaan. Kustannuksiin vaikuttavat muun muassa asennuspaikan sijainti, kattomateriaali ja katon korkeus.

Omakotitaloon soveltuva 3-6 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä

 • Kohde on puolitoista kerroksinen puurakenteinen ja harjakattoinen omakotitalo, jossa on konesaumattu peltikatto. Katon kaltevuus on 25 astetta ja räystäskorkeus 3 m.
 • Talon seinustoille voidaan asentaa rakennustelineet ja/tai ajaa henkilönosturilla.
 • Katolla on reilusti eteläsuuntaista pinta-alaa aurinkopaneeleiden asennukselle.
 • Kaapelointia pitkin laskien etäisyys paneelistolta tekniseen tilaan on 20 metriä. Kaapelointi viedään katolle talon päädystä ulkoseinää pitkin.
 • Invertteri asennetaan tekniseen tilaan, jossa sijaitsee talon sähkökeskus. Kaapeloinnin viemiseksi tekniseen tilaan on tehtävä yksi läpivienti talon puurakenteiseen ulkoseinään.
 • Sähkökeskuksessa on vapaana riittävä määrä sulakepaikkoja.

Taloyhtiöön/pk-yrityksen kiinteistöön soveltuva 10-20 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä

 • Kohde on kolmekerroksinen kerrostalo, jossa on hyväkuntoinen huopakatteinen tasakatto.
 • Katolle on pääsy vintin kautta henkilöille, mutta aurinkopaneeleja ei voida kuljettaa katolle
  tätä kautta.
 • Nosturi saadaan ajettua tai telineet rakennettua helposti talon seinustalle.
 • Katolla on riittävä suorakaiteen mallinen paneeleille soveltuva varjostamaton alue.
 • Asennus tehdään ilman kattoon tulevia läpivientejä/reikiä (kelluva asennus)
 • Invertteri asennetaan kellarikerroksessa sijaitsevaan talon tekniseen tilaan, jossa sijaitsee myös sähköpääkeskus. Sähkökeskuksessa on riittävästi vapaita sulakepaikkoja.
 • Kaapelointia pitkin laskien etäisyys paneelikentältä tekniseen tilaan invertterin asennuspaikalle on 35 metriä.
 • Kaapelointi viedään katolta alas rakennuksen ulkoseinää pitkin ja se on putkitettava 15 metrin pystysuuntaiselta matkalta talon ulkoseinustalla.
 • Talon betonielementti -rakenteiseen ulkoseinään täytyy tehdä yksi uusi läpivienti kaapeloinnin viemiseksi tekniseen tilaan.

Noudatettavat käytännöt:

 • Avaimet käteen toimituksen tulee kaikilta osin täyttää lainsäädännön vaatimukset.
 • Kampanjassa käytettävillä aurinkopaneeleilla on oltava CE-merkintä ja niiden tulee olla Suomessa tyyppihyväksytty. Aurinkopaneeleiden on kestettävä oikein asennettuna Suomen olosuhteet.
 • Inverttereiden tulee olla 3-vaiheisia ja CE-merkittyjä ja niiden on täytettävä Energiateollisuus ry:n suositukset.
 • Aurinkopaneeleiden kiinnitysjärjestelmän tulee kestää aikaa ja Suomen olosuhteita.
 • Asennukset tekevillä henkilöillä on oltava lainsäädännön vaatima ammatillinen pätevyys ja riittävä kokemus aurinkosähköjärjestelmien asennusten turvalliseen ja laadukkaaseen suorittamiseen.
 • Järjestelmän asennuksessa, tarkastuksessa ja dokumentoinnissa noudatetaan verkkoon liitettäviä aurinkosähköjärjestelmiä koskevia SFS-standardien suosituksia soveltuvin osin.
 • Sähköasennuksissa tulee noudattaa verkonhaltijan vaatimuksia, invertterivalmistajan suosituksia ja Suomen sähköturvallisuusmääräyksiä.