Mallikohteiden tiedot

Aurinkosähköä kotiin -kampanjassa esitetyt laitteisto- ja hintatiedot perustuvat kahteen mallikohteeseen. Hinnat ovat avaimet käteen -kokonaistoimituksesta ja sisältävät vähintään:

 • Tarvittavien lisätietojen kartoitus kohteesta sekä tarvittavat laskelmat siitä, että katto kestää asennuksen.
 • Yhteydenpito verkkoyhtiöön (tarvittavat luvat, käyttöönottotarkastus ja dokumentointi)
 • Järjestelmän toimitus ja asennus katolle kuvailtuun esimerkkikohteeseen toimintavalmiiksi.
 • Käyttöönottopöytäkirja ja käyttöopastus asiakkaalle.
 • Aurinkosähköjärjestelmän sähköntuoton seuranta internetyhteyden kautta tietokoneella ja/tai mobiililaitteella.

Vertaile huolellisesti tarjousten sisältöä: paneelien nimellistehoa, laitteiston ja asennuksen takuuehtoja sekä hintaa.

Lopullinen hinta määräytyy aina asennuskohteen vaativuuden mukaan. Kun saat yrityksiltä vastauksia yksilöityyn tarjouspyyntöösi, hinta voi poiketa tällä sivustolla yrityksen ilmoittamasta mallikohteella lasketusta tarjouksesta. Kustannuksiin vaikuttavat muun muassa asennuspaikan sijainti, kattomateriaali ja katon korkeus.

 • Kun lähetät tarjous- tai yhteydenottopyyntösi Aurinkosähköä kotiin -sivuston kautta, yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan hinnoittelussa samoja periaatteita ja käyttämään samoja komponentteja tämän kuin tähän kampanjaan antamassaan tarjouksessa.

Omakotitalo (3-10 kWp:n aurinkosähköjärjestelmät)

 • Kohde on puolitoista kerroksinen puurakenteinen ja harjakattoinen omakotitalo, jossa on konesaumattu peltikatto. Katon kaltevuus on 25 astetta ja räystäskorkeus 3 m.
 • Talon seinustoille voidaan asentaa rakennustelineet ja/tai ajaa henkilönosturilla.
 • Katolla on reilusti eteläsuuntaista pinta-alaa aurinkopaneeleiden asennukselle.
 • Kaapelointia pitkin laskien etäisyys paneelistolta tekniseen tilaan on 20 metriä. Kaapelointi viedään katolle talon päädystä ulkoseinää pitkin.
 • Invertteri asennetaan tekniseen tilaan, jossa sijaitsee talon sähkökeskus. Kaapeloinnin viemiseksi tekniseen tilaan on tehtävä yksi läpivienti talon puurakenteiseen ulkoseinään.
 • Sähkökeskuksessa on vapaana riittävä määrä sulakepaikkoja.

Taloyhtiön/pk-yrityksen kiinteistö (10-20 kWp:n ja 21-50 kWp:n aurinkosähköjärjestelmät)

 • Kohde on kolmekerroksinen kerrostalo, jossa on hyväkuntoinen huopakatteinen tasakatto.
 • Katolle on pääsy vintin kautta henkilöille, mutta aurinkopaneeleja ei voida kuljettaa katolle
  tätä kautta.
 • Nosturi saadaan ajettua tai telineet rakennettua helposti talon seinustalle.
 • Katolla on riittävä suorakaiteen mallinen paneeleille soveltuva varjostamaton alue.
 • Asennus tehdään ilman kattoon tulevia läpivientejä/reikiä (kelluva asennus)
 • Invertteri asennetaan kellarikerroksessa sijaitsevaan talon tekniseen tilaan, jossa sijaitsee myös sähköpääkeskus. Sähkökeskuksessa on riittävästi vapaita sulakepaikkoja ja sulakekoko on riittävä yhdellä invertterillä toteutettavalle aurinkosähköjärjestelmälle.
 • Kaapelointia pitkin laskien etäisyys paneelikentältä tekniseen tilaan invertterin asennuspaikalle on 35 metriä.
 • Kaapelointi viedään katolta alas rakennuksen ulkoseinää pitkin ja se on putkitettava 15 metrin pystysuuntaiselta matkalta talon ulkoseinustalla.
 • Talon betonielementti -rakenteiseen ulkoseinään täytyy tehdä yksi uusi läpivienti kaapeloinnin viemiseksi tekniseen tilaan.

Noudatettavat käytännöt:

 • Avaimet käteen toimituksen tulee kaikilta osin täyttää lainsäädännön vaatimukset.
 • Kampanjassa käytettävillä aurinkopaneeleilla on oltava CE-merkintä ja niiden tulee olla Suomessa tyyppihyväksytty. Aurinkopaneeleiden on kestettävä oikein asennettuna Suomen olosuhteet.
 • Inverttereiden tulee olla 3-vaiheisia ja CE-merkittyjä ja niiden on täytettävä Energiateollisuus ry:n suositukset.
 • Aurinkopaneeleiden kiinnitysjärjestelmän tulee kestää aikaa ja Suomen olosuhteita.
 • Asennukset tekevillä henkilöillä on oltava lainsäädännön vaatima ammatillinen pätevyys ja riittävä kokemus aurinkosähköjärjestelmien asennusten turvalliseen ja laadukkaaseen suorittamiseen.
 • Järjestelmän asennuksessa, tarkastuksessa ja dokumentoinnissa noudatetaan verkkoon liitettäviä aurinkosähköjärjestelmiä koskevia SFS-standardien suosituksia soveltuvin osin.
 • Sähköasennuksissa tulee noudattaa verkonhaltijan vaatimuksia, invertterivalmistajan suosituksia ja Suomen sähköturvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Haluatko kysyä kampanjasta tai antaa palautetta? Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen kuluttajaneuvonta@motiva.fi.