Sähkön korkea hinta parantaa aurinkosähkön kannattavuutta taloyhtiöille

urinkosähkö on entistä kiinnostavampi vaihtoehto taloyhtiöille. Viime kesän lukuisat aurinkoiset päivät yhdessä korkean sähkönhinnan kanssa tekivät aurinkosähköstä ennätyksellisen kannattavaa. Energianeuvonta kannustaa taloyhtiöitä yhteistyöhön muiden taloyhtiöiden kanssa.

Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta päästöttömään energiantuotantoon. Yksittäisille kiinteistöille aurinkoenergia on yksi hyvä vaihtoehto.

Aurinkoenergian kannattavuus on parantunut

Aurinkoenergiaa on hyödynnetty jo kymmeniä vuosia. Viime aikoina sen kannattavuus on parantunut laitteiden hintojen laskun ja paneelien tehon kasvun myötä. Kiinteistössä oleva aurinkovoimala vähentää ostettavan sähkön tarvetta.

Kuva. Paneelit tuottivat hiukan sähköä, vaikka oli harmaa lokakuinen päivä, sanoo energianeuvoja Jouni Järvinen.

Kulunut kesä oli aurinkosähkön suhteen erittäin hyvä. Aurinkojärjestelmät tuottivat aurinkoisten päivien ansiosta hyvin ja korkea sähkönhinta vielä paransi kannattavuutta.

”Tietenkään vuodet eivät ole samanlaisia ja aurinkotuntien määrässä on vuosittaista vaihtelua. Sähkön hinta tuskin palaa entiselleen ja tulevaisuudessa sähkön pörssihinta vaihtelee paljon, kuten jo nyt nähdään”, sanoo Keski-Suomen energianeuvoja Jouni Järvinen.

Suomessa aurinkoenergian tuotantoa heikentää vähäinen auringonvalo marras-, joulu- ja tammikuussa. Tällöin energian saanti on melko heikkoa, mutta seinään asennetut paneelit tuottavat jonkin verran silloinkin.

Aurinkojärjestelmän sähköä myös osakkaille

Aikaisemmin taloyhtiöissä aurinkosähköä on voitu hyödyntää vain kiinteistösähköön. Nyt taloyhtiöt voivat perustaa energiayhteisön ja aurinkojärjestelmän tuottamaa sähköä voidaan jakaa myös osakkaille asuntokohtaiseen käyttöön. Tämän vuoden alusta useat sähköyhtiöt ovat tarjonneet energiayhteisön perustamispalvelua. Vuodesta 2023 alkaen hyvityslaskenta on mahdollista kaikille taloyhtiöille palvelun siirtyessä kantaverkkoyhtiö Fingridille.

Parhainta kannattavuus on kohteissa, jotka pystyvät kuluttamaan kaiken tuotetun sähkön itse. Sähkön myynti verkkoon on mahdollista, mutta ei taloudellisesti kovin tuottoisaa. Kokonaistaloudellisuus riippuu laitteiston oikeasta mitoituksesta suhteessa kiinteistön kulutukseen. Ammattilaisen tekemä aurinkoselvitys antaa selkeän kuvan investoinnista ja kannattavuudesta. Lisäksi oikea mitoitus ja suunnitelma takavaat onnistuneen lopputuloksen.

Energianeuvonta opastaa aurinkosähköasioissa

Motivan Aurinkosähköä kotiin -verkkosivulle on koottu tietoa ja vinkkejä aurinkosähköjärjestelmän hankkimisesta pientaloihin ja taloyhtiöihin. Valtakunnallisessa Asiaa energiasta -palvelussa on tietoa ja ideoita, kuinka arjessa voi säästää energiaa, ympäristöä ja ilmastoa.

Maakunnissa toimivat alueelliset energianeuvojat auttavat aurinkosähkön ja muiden energiaan liittyvien kysymysten kanssa ja kannustavat kuluttajia, yrityksiä ja kuntia energiatehokkuuteen. Kuluneena vuonna alueelliset energianeuvojat ovat kampanjoineet erityisesti taloyhtiöiden energiatehokkuuden edistämisessä.

”Keväällä käynnistetyissä taloyhtiöfoorumeissa hallitusten jäsenet voivat jakaa kokemuksia hyvistä ja miksei pieleenkin menneistä projekteista tai hankinnoista. Yhteistyötä on tehty myös kilpailutusten ja eri tilaisuuksien merkeissä”, sanoo Keski-Suomen energianeuvoja Sanna Oikari.

Sähköautot lisääntyvät ja latauspisteitä asennetaan. Uusien tekniikoiden ansiosta voidaan aurinkosähkön tuotantoa ohjata autojen sekä muiden sähköisten kulkuvälineiden lataukseen, jolloin liikkuminen tapahtuu itse tuotetulla ja päästöttömällä energialla. Omavaraisuutta lisää huomattavasti sähkövarasto ja siihen liitetty aurinkovoimala, kun varastoidaan päivällä tuotettua sähköä ja kulutetaan sitä yöllä.

”Tulevaisuudessa älykkäät sähköverkot, kysyntäjoustot, kulutuksen ohjaus, sähköautojen akut ja kiinteistökohtaiset sähkövarastot ovat osa kiinteistöjen energiataloutta. Niiden avulla taloyhtiötkin voivat päästä tehokkaaseen ja vähäpäästöiseen sähkönkulutukseen”, sanoo Motivan energianeuvonnasta vastaava asiantuntija Päivi-Suur-Uski.

Energiaviraston rahoittama valtakunnallinen Asiaa energiasta -neuvonta ja maakunnissa toimivat energianeuvojat antavat maksutonta ja puolueetonta neuvontaa.

Kuluttajien energianeuvonta
Asiaa energiasta

Aurinkosähköä kotiin ja taloyhtiöille:
https://aurinkosahkoakotiin.fi

Lisätietoa:
Benet Solutions Oy
energia-asiantuntija Jouni Järvinen
puh. 050 528 9766
jouni.järvinen@benet.fi

Benet Solutions Oy
projektipäällikkö Sanna Oikari
puh. 040 867 9441
sanna.oikari@benet.fi

Motiva Oy
energianeuvonnan asiantuntija Päivi Suur-Uski
puh. 044 300 1369
paivi.suur-uski@motiva.fi