Taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmän laitteet

Taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmä

Taloyhtiöön asennettava aurinkosähköjärjestelmä on samankaltainen kuin pientalon aurinkosähköjärjestelmä. Eroa on lähinnä järjestelmän koossa: aurinkopaneeleita ja tehoa on enemmän ja johdotukset pitempiä.

Invertteri, turvakytkin ja suojalaitteet asennetaan mieluiten sisälle kiinteistön tekniseen tilaan.

Aurinkosähköjärjestelmät ovat kestävää ja luotettavaa tekniikkaa, joka vaatii vain vähän huoltoa.

Taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmään kuuluvat osat: 1 Aurinkopaneelisto, 2 Asennustelineet, 3 Kaapeli, 4 Invertteri eli vaihtosuuntaaja, 5 Turvakytkin, 6 Talon sähkökeskus, 7 Varoitusmerkinnät. Ylijäämäsähkö siirretään sähkönsiirtoverkkoon.

Huolehdi paloturvallisuudesta

Aurinkosähköjärjestelmään, kuten muihinkin sähköjärjestelmiin, liittyy kuitenkin tulipalon riski. Aurinkosähköjärjestelmistä alkaneet tulipalot ovat Suomessa hyvin harvinaisia, ja todennäköisyys järjestelmän aiheuttamalle tulipalolle on pieni.

Varmista, että turvallisuustiedot sisältävä tietokortti kuuluu aurinkosähköjärjestelmän toimitukseen. Samoin varmista, että kaikki kiinteistömerkinnät ja varoituskyltit asennetaan paikoilleen.

Tutustu paloturvallisuusohjeeseen

Motiva on tuottanut ohjeistuksen, miten aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuutta voi parantaa suunnittelu- ja käyttövaiheessa. Kaikissa tulipalotilanteissa, syttymissyystä riippumatta, pelastustöiden sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeä varmistaa, että pelastuslaitoksella on tieto kiinteistön aurinkosähköjärjestelmästä.

Taloyhtiön suojeluvaltuutetun on hyvä tutustua aurinkosähkön paloturvallisuusohjeeseen.