Aurinkosähköä yhteishankinnalla Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan seudulla on organisoitu viime vuosina useampia aurinkosähkön yhteishankintoja. Projektien puuhamiehenä on toiminut Vesa-Matti Puro yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Viime vuoden yhteishankintaan osallistui 21 tilaajaa. Kiinnostus aurinkosähköä kohtaan on kasvanut ja tänä keväänä toteutettuun yhteishankintaan tilaajia löytyi jo noin 40.

Tilaajia avustetaan asennuksissa organisoimalla oppimistyöpajoja, joihin kaikki yhteishankintaan osallistuvat ovat tervetulleita osallistumaan. Tilaajat voivat toimia asennusten suhteen kuinka haluavat: asentaa järjestelmänsä itse tai talkoilla (pätevyyden edellyttämiä sähkötöitä lukuun ottamatta), tai tilata asennuksen ammattilaiselta.

Yhteishankinnan koordinaattorina toimivalla Vesa-Matti Purolla riittää tekemistä. Hän organisoi perehtymistilaisuuksia asiasta kiinnostuneille, kokoaa tilaajat yhteen, hankkii tarvittavat laitteet suoraan valmistajalta tai tukkurilta sekä avustaa tilaajia lujuuslaskelmien ja asennuspiirustusten hankkimisessa. Puro avustaa myös verkkoyhtiön ja kunnan suuntaan toimimisessa sekä järjestää oppimistyöpajoja, joissa asennukset itse tekevät saavat käytännön opetusta oikeasta ja turvallisesta asennustavasta.

Oppimistyöpajoja organisoidaan tilauksessa mukana olevien henkilöiden kohteissa. Työpajoissa opetellaan ja myös käytännössä toteutetaan asennukset kohteeseen alusta asti pätevyyden vaativia sähköasennuksia lukuun ottamatta. Puro toimii työpajojen opastajana. Kaikki yhteishankinnassa mukana olevat saavat osallistua näihin tilaisuuksiin, jotka toimivat samalla ensimmäisten järjestelmien asennustalkoina.

Työpajoissa kiinnitetään erityisen paljon huomiota turvallisuustekijöihin. Kaikilla osallistujilla on päällään kypärät ja turvavaljaat, katon harjan viereen pystytetään rakennustelineet ja katolla työskenneltäessä kiinnitytään aina turvaköysiin. Myös veden saannista huolehditaan. Kaiken varalta kohteen koordinaatit ovat näkyvällä paikalla, jotta jokainen talkoolainen osaa kutsua ambulanssin tarvittaessa paikalle. Puro korostaa tärkeää tavoitetta: yhteishankintojen tapaturmamäärä pyritään pitämään nollassa.

Aurinkosähköä kotiin –kampanjan toimitus kävi tutustumassa Lemillä pidettyyn oppimistyöpajaan, johon osallistui kohteen omistajien ja Puron lisäksi seitsemän muuta henkilöä, joista suurin osa yhteishankintaan osallistuvia. Osanottajille oli hankittu talkoovakuutus järjestäjän toimesta.

Aluksi tutustuimme toisiimme, työmaan turvallisuusasioihin ja asennuksen teknisiin perusteisiin, kuten kiinnitysjärjestelmän ominaisuuksiin ja lujuuslaskelmien pohjalta tehtyihin asennuspiirustuksiin. Lujuuslaskelmat oli teetetty kiinnitysjärjestelmän myyjällä valmistajan ohjelmiston avulla ja rakennuksen rakennepiirustusten pohjalta. Kyseisessä kohteessa asennuspiirustuksiin oli lisätty lujuuslaskentojen pohjalta ”ylimääräinen” kiinnikerivistö, joten tässä melko uudessa ja hyväkuntoisessa kohteessa kiinnitysjärjestelmä tulee varmasti kestämään kovimmatkin tuulen ja lumen aiheuttamat rasitukset. Lujuuslaskelmien ohella käytännönläheisen harkinnan tärkeys on kuitenkin aina tärkeää, sillä asentajan on kyettävä arvioimaan myös rakenteiden kuntoa. Lahonneessa kattotuolissa kun ei kestä järeinkään ruuvi. Eivätkä rakenteetkaan ole välttämättä aina täysin yhtenevät rakennuspiirustusten kanssa.

Ennen varsinaisiin asennuksiin ryhtymistä opettelimme maan tasalla kiinnitysjärjestelmän vedenpitävän kiinnittämisen kohteen kattomateriaaliin, joka oli tässä tapauksessa profiilipelti. Tässä vaiheessa havaittiin, että asentamisessa on omat niksinsä. Esimerkiksi reikien suoraan poraamiseen oli valmistettu erityinen työkalu ja sopivia, riittävän pitkiä poranteriä löytyi sopiva sarja.

Lemin tyopaja_1_1 Lemin tyopaja_1_2 Lemin tyopaja_1_3

Kuvissa kiinnitysjärjestelmän asentamisen opettelua maan tasalla. Saat kuvat suuremmaksi klikkaamalla.

Kiinnitysjärjestelmä on kuitenkin mahdollista asentaa itse, kun tietää mitä tekee. Tässä tapauksessa sopivat välineet olivat valmiina ja työ lähti liikkeelle sujuvasti. Jonkin verran mittailutyötä täytyi tehdä ennen ensimmäisten ruuvikiinnikkeiden paikkojen löytymistä. Ensin mitattiin laitimmaisten kiinnikkeiden paikat ja linjanarun avulla huolehdittiin muiden kiinnitysruuvien pystysuuntaisesta kohdistuksesta. Poraukset osuivat loppujen lopuksi hyvin kohdilleen. Rautalangalla voidaan pellin läpi porauksen jälkeen ainakin yrittää testata löytyykö kattotuoli poratun kohdan alta.

Lemin tyopaja_2Lemin tyopaja_3_1

Kuvassa vasemmalla työkalu reikien suoraan poraamiseksi. Poranterässä saa olla pituutta. Viereisessä kuvassa testataan rautalangalla löytyykö kattotuoli poratusta kohdasta.

Lemin tyopaja_3_2 Lemin tyopaja_3_3

Vasemmassa kuvassa näkyy, että poraus osui kohdalleen. Oikeassa kuvassa linjanarun käyttöä.

Kiinnitysruuvien asentamisessa käytettiin tulkkia, joka auttoi ruuvien kiinnittämiseen oikealle syvyydelle. Kiinnitysruuveissa on tiiviste, joka sulkee veden pääsyn rakenteisiin porareiästä. Toisinaan porareikä jouduttiin poraamaan katon profiilipellin muotoiltuun kohtaan, jolloin huolellinen reiän tiivistäminen tiivistysmassalla on tärkeää. Tämän jälkeen kiinnitettiin paikalleen asennuskiskojen kiinnikkeet oikeaan korkeuteen.

Lemin tyopaja_4_1 Lemin tyopaja_4_2 Lemin tyopaja_4_3

Kuvissa ylävasemmalla: tulkin avulla poraukset oikeaan syvyyteen, yläoikealla: tiivistemassausta ja alhaalla: asennuskiskon kiinnike asennettuna

Suurin työ aurinkosähköasennuksessa on juuri kiinnitysjärjestelmän asentaminen. Paneeleiden asennus on jo melko nopeaa työtä. Aikataulu ei sallinut jäädä työmaalle iltaan saakka, joten emme päässeet seuraamaan kiinnitysjärjestelmän asentamisen viimeisiä vaiheita. Saimme kuitenkin hyvän kuvan itse tehtävän asennuksen etenemisestä. Saatoimme saada hieman liiankin sujuvan kuvan, sillä asennusta sujuvoitti kohteen isännän ja useamman talkoolaisen otteista paistava kokemus rakennustöistä.

Vesa-Matti tarjosi meille yhteishankinnan ulkopuolisille vielä ennen kotimatkaa mahdollisuutta tutustua lähistöllä sijaitsevaan 5 kWp aurinkosähköjärjestelmään. Kyseinen paneelisto tuottaa sähköä vuosittain noin 4 000 kWh, ympäristöystävällisesti.

Lemin tyopaja_5