Aurinkosähköselvitys

Aurinkosähköselvitys on asiantuntijan laatima raportti aurinkosähköjärjestelmän soveltuvuudesta, mitoituksesta ja kannattavuudesta taloyhtiössä.

Taloyhtiön kannattaa tilata aurinkosähköselvitys jo ennen hankintapäätöstä. Selvityksestä saatavat tiedot auttavat yhtiökokousta hankintapäätöksessä sekä hallitusta järjestelmän kilpailuttamisessa. Aurinkosäköselvityksen laatija kannattaa kutsua mukaan yhtiökokoukseen asian käsittelyn ajaksi vastaamaan osakkaiden kysymyksiin. Selvitys tilataan mieluiten järjestelmätoimittajista riippumattomalla taholla, mutta se voidaan harkinnan mukaan teettää myös luotettavaksi todetulla järjestelmätoimittajalla.

Selvityksen toteuttavan asiantuntijan kanssa keskustellaan aluksi lähtökohtiin vaikuttavista tekijöistä, kuten:

  • Tuleeko taloyhtiö hyödyntämään aurinkosähkön hyvityslaskentaa?
  • Arvioidaanko lähitulevaisuudessa asennettavien sähköautojen latauspisteiden vaikutus mitoitukseen?
  • Onko taloyhtiön sähkönkulutukseen odotettavissa merkittäviä muutoksia lähivuosina (esimerkiksi lämpöpumppuinvestointi)?
  • Onko kiinteistön katolta talvisin poistettava lunta ja kuinka se vaikuttaa järjestelmän toteutukseen?
  • Tarvitaanko rakennesuunnittelijan toimesta tehtävä katon kantavuuden arviointi?

Selvityksessä voidaan esimerkiksi arvioida aurinkopaneeleille soveltuva alue katolla, suositeltava aurinkosähköjärjestelmän teho sekä tehdä hankinnan budjetti- sekä kannattavuusarviot. Niin haluttaessa selvityksessä voidaan myös määritellä tarkemmin esimerkiksi paneeleiden sijainti ja kiinnitys katolle, paneeleiden asennuskulmakulma ja johdotusten vienti, mutta tämä voidaan jättää myös valittavalle järjestelmätoimittajalle.

Selvityksen tulisi pohjata mahdollisimman tarkkaan, mielellään tuntitasoiseen arvioon taloyhtiön sähkönkulutuksesta. Sähköverkkoyhtiön kulutusseurantapalvelusta on yleensä ladattavissa kiinteistösähköliittymän kulutushistoriatiedot tuntitasolla esimerkiksi edelliseltä vuodelta. Jos taloyhtiö ottaa käyttöön aurinkosähkön hyvityslaskentapalvelun, mitoituksessa huomioidaan myös huoneistojen sähkönkulutukset. Myös sähköverkkoyhtiön vaatimukset on huomioitava mitoituksessa, joten sähköverkkoyhtiöön on oltava yhteydessä hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa.

Listausta taloyhtiön aurinkosähköselvitysten laatijoista

Seuraavassa on listaus yrityksistä, jotka tarjoavat aurinkosähköselvitysten laatimista taloyhtiöille. Listaukseen pääsevät mukaan taloyhtiöille aurinkosähköselvityksiä tarjoavat yritykset, jotka eivät myy aurinkosähköjärjestelmiä, ottamalla yhteyttä Motivan kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta@motiva.fi). Aurinkosähköselvityksiä taloyhtiöille laativat myös lähes kaikki yritykset, jotka myyvät taloyhtiöille aurinkosähköjärjestelmiä. Aurinkosähköjärjestelmien toimittajia löytyy sivuston Tarjoukset-osiosta.

Motiva ei vastaa tässä listattujen yritysten toiminnasta eikä suosittele mitään yksittäisiä yrityksiä. Taloyhtiön on aina varmistettava, että yrityksen toiminta vastaa tilaajavastuulain vaatimuksia. Suosittelemme myös tarkistamaan yrityksen taustat ja tutustumaan referensseihin.

Auringonvalvojat Oy
https://aurinkosahkoselvitys.fi
Palvelu saatavilla taloyhtiöille alueella: pääkaupunkiseutu ja Joensuu

Aurinkokonsultit Oy
https://www.aurinkokonsultit.fi/
Palvelu saatavilla taloyhtiöille alueella: Etelä-Suomi

Energy Plus Engineering Oy
https://www.epluse.fi/
Palvelu saatavilla taloyhtiöille alueella: Koko Suomi

Feasib Oy
www.feasib.com
Palvelu saatavilla taloyhtiöille alueella: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

Soleco Oy
http://www.soleco.fi/
Palvelu saatavilla taloyhtiöille alueella: pääkaupunkiseutu ja Itä-Uusimaa

Suomen Energiainsinöörit Oy
https://www.energiainsinoorit.fi/

Utuapu Oy
https://www.utuapu.fi/
Palvelu saatavilla taloyhtiöille alueella: pääkaupunkiseutu