Aurinkosähköselvitys

Taloyhtiön kannattaa teettä ennen aurinkosähköjärjestelmän hankintapäätöstä selvitys järjestelmän soveltuvuudesta, mitoituksesta ja kannattavuudesta aihepiiriin perehtyneellä asiantuntijalla. Selvitys auttaa myös hankinnan päättämisestä yhtiökokouksessa ja järjestelmän kilpailuttamisessa. Selvitys on hyvä teettää ensisijaisesti järjestelmätoimittajista riippumattomalla taholla, mutta se voidaan harkinnan mukaan teettää myös luotettavaksi todetulla järjestelmätoimittajalla.

Selvityksen toteuttavan asiantuntijan kanssa kannattaa keskustella aluksi selvityksen lähtökohtiin vaikuttavat tekijät kuten:

  • tuleeko taloyhtiö hyödyntämään aurinkosähkön hyvityslaskentaa
  • arvioidaanko lähitulevaisuudessa asennettavien sähköautojen latauspisteiden vaikutusta mitoitukseen
  • onko taloyhtiön sähkönkulutukseen odotettavissa merkittäviä muutoksia lähivuosina (esim. lämpöpumppuinvestointi)
  • mahdollisen lumenpudotustarpeen vaikutukset järjestelmän toteutukseen
  • tarvitaanko rakennesuunnittelijan toimesta tehtävä katon kantavuuden arviointi

Selvityksessä voidaan esimerkiksi arvioida aurinkopaneeleille soveltuva alue katolla, suositeltava aurinkosähköjärjestelmän teho ja paneeleiden sijoittelu sekä tehdä hankinnan budjetti- sekä kannattavuusarviot. Selvityksessä voidaan myös määritellä tarkemmin esimerkiksi paneeleiden kiinnitys katolle, paneeleiden asennuskulmakulma ja johdotusten vienti.

Selvityksen tulisi pohjata mahdollisimman tarkkaan, mielellään tuntitasoiseen arvioon taloyhtiön sähkönkulutuksesta. Sähköverkkoyhtiön kulutusseurantapalvelusta on yleensä ladattavissa kiinteistösähköliittymän kulutushistoriatiedot tuntitasolla esimerkiksi edelliseltä vuodelta. Jos taloyhtiössä tullaan ottamaan käyttöön aurinkosähkön hyvityslaskentapalvelu, mitoituksessa tulee huomioida myös huoneistojen sähkönkulutukset. Myös sähköverkkoyhtiön vaatimukset tulee huomioida mitoituksessa, joten sähköverkkoyhtiöön on hyvä olla yhteydessä hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa.

Selvitys auttaa päätöksenteossa yhtiökokouksessa, johon selvityksen laatija kannattaa kutsua asian käsittelyn ajaksi. Selvityksen pohjalta on myös helpompaa kilpailuttaa järjestelmän toimitus ja saada vertailukelpoisia tarjouksia.