Mitoittaminen ja kannattavuus

Kuinka monta aurinkopaneelia katolle on järkevä laittaa? Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus on keskeistä hyvän lopputuloksen kannalta. Hankinnan taloudellisuuteen vaikuttaa huomattavasti se, kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä käytät itse.

Aurinkosähköjärjestelmän taloudellinen kannattavuus on sidoksissa sähkön markkinahintaan ja investointikustannuksiin. Epävarmuutta kannattavimman mitoituksen tekemiseen aiheuttaa sähkön hintakehitys, joka vaikuttaa sekä ostoenergian kustannuksiin että aurinkopaneeleilla tuotetusta ylijäämäsähköstä saatavaan korvaukseen.

Pääsääntönä on, että suuremman taloudellisen hyödyn tuotetusta aurinkosähköstä saa käyttämällä sen mahdollisimman suureksi osaksi itse, koska tällöin saa taloudellisen hyödyn niin sähköenergian, verkkopalvelumaksun kuin sähköveron osalta. Poikkeuksen tähän muodostaa tilanne, jossa sähkön käytöstä maksetaan edullisen kiinteähintaisen sähkösopimuksen mukaan ja sähkön pörssihinta on erittäin korkealla, mikä nostaa myös ylijäämäsähköstä saatavaa korvausta.

Järjestelmää mitoitettaessa on hyvä huomioida myös, että suuremman aurinkosähköjärjestelmän saa yksikköhinnaltaan edullisemmin.

Järjestelmän kokoa voivat rajoittaa käytettävissä oleva varjostamaton kattopinta-ala tai muun asennuspaikan koko. Joskus esteettisillä seikoilla saattaa olla vaikutusta mitoitukseen. Lisäksi sähköverkkoyhtiön vaatimukset voivat rajoittaa sähköliittymään liitettävän aurinkosähköjärjestelmän invertteritehoa.

Avaimet käteen -toimituksessa mitoitus kuuluu tavallisesti kokonaispakettiin. Voit halutessasi tilata aurinkosähköjärjestelmän mitoituksen ja suunnittelun kannattavuusarvioineen tähän erikoistuneelta suunnittelijalta tai asiantuntijalta, joka voi auttaa myös järjestelmien vertailussa tarjouspyyntövaiheessa.

Asiantuntijaselvitys on suositeltavaa erityisesti pientalokokoluokkaa suurempien järjestelmien kohdalla. Tutustu taloyhtiön aurinkosähköselvitykseen täällä.

Mitoitusta varten tarvitaan tarkkaa tietoa sähkönkulutuksesta.
Lue lisää Omakotitaloon > Sähkönkulutuksen selvittäminen
Lue lisää Taloyhtiöön >> Aurinkosähköselvitys

Sähkön kulutuksen ja tuoton vertaaminen

Mitoitusta arvioidaan tarkimmin vertaamalla sähkönkulutusta ja arvioitua aurinkosähkön tuotantoa tuntitasolla. Voit esimerkiksi tarkastella eri kuukausilta tuntitasolla useita eri päiviä, jolloin hahmotat paremmin omaan käyttöön tuotettavan ja verkkoon myydyn sähkön osuuksia.

Kuukausitason tarkastelu ei vielä kerro paljoakaan siitä sähköntuoton osuudesta, jonka tulet käyttämään itse. Voit halutessasi tutustua aiheeseen lisää alempana kohdassa ”Aurinkopaneeleiden tuoton ja sen ajoittumisen arviointi”.

Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa voidaan myös käyttää erilaisia lähtökohtia sen mukaan, haetaanko taloudellisesti kannattavinta ratkaisua vai esimerkiksi kesäaikaisen kulutuksen mahdollisimman hyvin kattavaa sähköntuottoa. Aurinkosähköjärjestelmään voi myöhemmin myös lisätä paneeleita, mikäli asennuspaikalla on tilaa. Tällöin jo ensimmäistä hankintaa tehdessä on järkevää miettiä paneelien sijoittelu täydentämisen kannalta sekä hankkia suoraan isompi invertteri.

Lisätietoa mitoituksen lähtökohdista voit lukea Motivan verkkosivuilta >> 

Aurinkosähköä omaan käyttöön

Varman päälle -ratkaisu on mitoittaa mahdollisimman tarkasti oman kulutuksen mukaisesti, sekä siirtää mahdollisimman paljon kulutusta ajankohtiin, jolloin aurinkopaneelit tuottavat sähköä. Itse käytetyn sähkön osuutta voi parantaa investoimalla ohjaukseen, jonka avulla aurinkosähköä saadaan hyödynnettyä enemmän esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen.

Varman päälle -tyylisessä mitoituksessakin tuotettua sähköä myydään sähköverkkoon, mutta myytävän sähkön osuus pidetään maltillisempana. Pientalossa tämä käytännössä tarkoittaa, että 50-80 % sähköstä käytetään itse, taloyhtiössä järjestelmä mitoitetaan usein noin 70-90 % omakäyttöosuudelle.

Mitoituksessa kannattaa myös arvioida, miten sähkönkäyttö muuttuu tulevaisuudessa. Sähköauton latauspisteet, lämmitysmuodon vaihdot, koneelliseen ilmanvaihtoon ja tilojen jäähdytykseen liittyvät remontit lisäävät sähkönkulutusta, ellei korjausten yhteydessä tehdä muita merkittävästi energiatehokkuutta parantavia toimia.

Tulevaisuudessa akkujen hintojen laskiessa oman aurinkosähkön varastointi voi muuttaa ajattelua kannattavasta mitoituksesta.

Lue lisää akuista ja sähkön varastoinnista >>

Aurinkosähköä yli oman tarpeen

Mikäli harkitsee aurinkosähköjärjestelmän mitoittamista yli oman tarpeen, investointiin kannattaa suhtautua kuten osake- tai rahastosijoittamiseen. Aurinkovoimalan investointikustannus tuotettua kilowattituntia kohden pienenee järjestelmän kasvaessa, mikä puoltaa omaa tarvetta suuremman järjestelmän rakentamista.

Tuotto kuitenkin määräytyy pitkällä aikavälillä markkinoiden kehittymisen mukaan. Sijoituksen riski piilee vaikeasti ennakoitavassa pörssisähkön hinnassa sekä sen vaikutuksessa sähköverkkoon myytävän sähkön korvaustasoon. Vaikutusta on myös sillä, millä hinnalla pientuottaja hankkii tarvitsemansa ostosähkön markkinoilta ja millaisia sähkösopimuksia tulevaisuudessa on tarjolla.

Näkökulmia sähkön osto- ja myyntisopimuksista

Aurinkovoimalan omistajan on solmittava sopimus sähkön vähittäismyyjän kanssa ylijäämäsähkön ostamisesta. Ilman sopimusta aurinkovoimalaa ei saa kytkeä verkkoon.

Tällä hetkellä useimmat sähköyhtiöt edellyttävät, että asiakkaalla on myös sähkösopimus verkosta ostettavasta sähköstä samassa yhtiössä. Sähkön vähittäismyyjän voi kilpailuttaa ja sähköyhtiötä vaihtaa, mikäli ei ole sidottuna määräaikaiseen sähkösopimukseen.

Tutustu sopimusehtoihin ennen ylijäämäsähkön myyntisopimuksen solmimista.

  • Ylijäämäsähköstä sähköyhtiön maksama hinta vaihtelee, yleisimmin se on sidottu pörssisähkön tuntihintaan.
  • Tarkin ja pientuottajan kannalta tuottavin tapa on laskea hyvitys tuntikohtaisesti. Käytössä on myös vuorokausi- tai kuukausitason keskihinnan mukaan laskettavia hyvityksiä.
  • Osa sähköyhtiöistä veloittaa ostosta sopimuskohtaisen perusmaksun ja/tai välityspalkkion. Näiden kokonaiskustannus on vuositasolla lähinnä muutamia kymmeniä euroja.
  • Mikäli oma sähkön hankintasopimus on edullinen ja kiinteähintainen ja samanaikaisesti pörssisähkön hinta korkealla, voi olla taloudellisesti kannattavaa myydä mahdollisimman paljon omaa tuotantoa verkkoon ja minimoida oma sähkönkulutus. Huomaa kuitenkin, että ostaessasi sähköä vähittäismyyjältä, maksat sähköenergian hinnan lisäksi siirtomaksut ja verot.
  • Sähköverkkoon myyty sähkö on verotettavaa tuloa, mutta ylijäämäsähkön myynti on yleensä arvoltaan vähäistä suhteessa aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta aiheutuviin kuluihin. Verohallinnon käsityksen mukaan aurinkosähköjärjestelmästä ei tämän vuoksi tavallisesti jää tuloverotuksessa verotettavaa tuloa silloin, kun verovuonna myydyn sähkön määrä on ostetun sähkön määrää pienempi.

Tuotetun ja kulutetun sähkön mittaus

Sähköverkkoyhtiö saa tiedon verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän verkkoon syöttämästä energiasta sähkömittarin kautta. Tämän tiedon pohjalta aurinkosähkön pientuottaja saa korvauksen verkkoon siirretystä sähköstä. Sopimus sähkön myynnistä verkkoon tehdään aina ennen laitteiston kytkemistä verkkoon sähkön myyntiyhtiön kanssa.

Lisäksi asennettuna tulee olla sähkömittari, joka pystyy mittaamaan kulutetun ja aurinkosähköjärjestelmästä verkkoon syötetyn sähkön. Tiedon mittarin tyypistä saa sähköverkkoyhtiöstä. Mikäli mittari ei sovellu kaksisuuntaiseen mittaukseen, sähköverkkoyhtiö vaihtaa sen ilman kustannuksia.

Aurinkopaneeleiden tuoton ja sen ajoittumisen arviointi

Aurinkopaneeleiden tuottoa ja ajoittumista voi tarkastella esimerkiksi Euroopan komission PVGIS-palvelun avulla (lue Aurinkosähkölaskurin käyttöohjeet >>).  Huomioi paneeleiden asennuspaikka, suuntaus ja varjostukset arvioidessasi tuottoa.

Verkosta löytyy myös alueellisia kattokohtaiseen aurinkoenergiapotentiaalin tarkasteluun keskittyviä palveluja, jotka perustuvat kyseisen alueen laserkeilaukseen. Lisäämme linkkejä tänne sitä mukaa, kun saamme niistä tiedon. Lähetä linkkivinkki: kuluttajaneuvonta@motiva.fi.

Alueellisia palveluja ja asennettujen järjestelmien toteutuneita tuottotietoja

Asennettujen aurinkosähköjärjestelmien toteutuneita tuottotietoja löydät seuraavien linkkien kautta: