Huolto ja turvallisuus

Aurinkosähköjärjestelmä on oikein asennettuna, käyttöönotettuna ja huollettuna turvallinen. Varsinaisia korjauksia aurinkosähköjärjestelmään on tarve tehdä harvoin, elleivät ulkoiset tekijät vaurioita paneeleja tai muita laitteiston osia. Silti aurinkosähköjärjestelmän toimintaa ja kuntoa, kuten muitakin kodin teknisiä laitteita ja rakenteita, kannattaa tarkkailla vikaantumisten varalta.

Jos huomaat laitteissa poikkeamia tai vaurioita tai esimerkiksi sähköntuotanto alenee selittämättömästi, ota yhteys järjestelmän toimittajaan. Huomioi myös mahdolliset järjestelmän takuisiin liittyvät huoltovelvoitteet.

 • Tarkkaile sähköntuotantoa internetsovelluksella tai puhelimen applikaatiolla.
 • Tarkista invertterin toiminta säännöllisesti. Jos varoitusvalo palaa, selvitä syy.
 • Seuraa, etteivät lumi- ja jääkuorma tai tuulessa irtoavat oksat vaurioita paneeleja tai johdotuksia. Rikkoutuneessa aurinkopaneelissa on sähköiskun vaara.
 • Puhdista invertteristä pölyt, verryttele DC-kytkintä vuosittain sulkemalla ensin laitteesta virta (AC-kytkin) ja sen jälkeen kääntämällä DC-kytkin pois/päälle -asentoon kymmenisen kertaa.
 • Tarkista, ettei katon tai seinän läpivientien kohdalla ole vuotoja.

Kun olet hankkimassa aurinkosähköjärjestelmää

Turvallisuusseikkoihin kannattaa kiinnittää huomio jo silloin, kun suunnittelee aurinkosähkön hankintaa ja kilpailutusta. Aurinkosähköjärjestelmään kuuluvia laitteita ja osia sekä asennustyötä koskee useita standareja ja ohjeita, joiden noudattaminen on urakoitsijan vastuulla. Valvova viranomainen on Tukes. Lue aurinkosähköjärjestelmään liittyvistä standardeista Tukesin verkkosivulta.

 • Aurinkosähköjärjestelmän asennuksen kokonaisvastuu on aina sähköurakoitsijalla. Asennustyöt ja verkkoon kytkemisen saa tehdä asentaja, jolla on vähintään S2-asennusoikedet.
 • Oikeuden asennustyöhön voi tarkistaa Tukesin toiminnanharjoittajarekisteristä.

Käyttöönottotarkastus ja käyttöoppaat

Kun laitteisto on asennettu, asentajan tulee tehdä käyttöönottotarkistus ja siihen liittyvät mittaukset. Mittauksessa testataan järjestelmän toiminta sillon, kun paneelit tuottavat sähköä – siis valoisan aikaan. Iltahämärässä järjestelmä on jännitteetön eikä mittaustulosta saada. Käyttöönottotarkastuksen sisältö määritellään standardissa SFS-EN 62446-1.

 • Käyttöönottotarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, jonka asentaja allekirjoituksellaan vahvistaa. Pöytäkirja voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä ilmenee tarpeelliset standardissa määritellyt asiat.

Toimitukseen kuuluu aina laitteiden käyttöoppaat ja mielellään myös laitteisiin perehdytys käyttöönoton yhteydessä.

Dokumentit talteen

Ole aktiivinen ja selvitä ennen tilausta, mitä suunnitteluun ja asennustapoihin liittyviä selvityksiä tai asiakirjoja urakoitsija toimittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • sähkö- ja rakennekuvat
 • paneelien kiinnitysjärjestelmään liittyvät kantavuuslaskelmat
 • johtojen/kaapelointien kiinnitystapa, suojaus ja läpiviennit

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa ja asennuksessa tuotettavat dokumentit kannattaa säilyttää huolellisesti. Näitä tarvitaan, kun kiinteistössä tehdään korjauksia tai aurinkosähköjärjestelmää huolletaan. Erillinen tietokortti on hyödyllinen lisä, joka kannattaa sijoittaa sähköpääkeskukseen tai sen läheisyyteen sekä toimittaa kopio pelastuslaitokselle.

Saatat tarvita aurinkosähköjärjestelmäsi dokumentteja myös silloin, jos joudut asioimaan vakuutusyhtiön kanssa rikkoutumisen tai järjestelmän aiheuttaman vian vuoksi. Vakuutusasioista voit lukea lisää Näkökulmia-blogista.

Lumikuorma ja lumien poistaminen

Tarkista hankintaa tehdessäsi, että paneelien kiinnitys täyttää Suomen lumikuormavaatimukset. Jos paneelit kiinnitetään vain lyhyiltä sivuilta tai kulmista, on riski, etteivät paneelit kestä lumikuormaa. Painava lumikuorma voi aiheuttaa mikromurtumia, jotka alentavat tuottoa ja aiheuttavat kennojen ylikuumenemista.

Paneelivalmistajan asennusohjeessa on tiedot kiinnityksestä sekä siitä, millaisen lumikuorman ko. kiinnitys kantaa. Suomessa vaadittava kantavuus on tyypillisesti 2,5–3,5 kN/m2. Vain länsirannikolla ja Ahvenanmaalla lumikuorma voi olla alle 2,5 kN/m2.

Kun paneelien kiinnitys on tehty oikein ja lumikuorman kestävästi, lumen poistamista aurinkopaneelien päältä ei suositella, jos se ei ole erityisesti tarpeen. Puhdistukseen ja lumenpudotukseen käytettävät apuvälineet saattavat vaurioittaa paneeleita ja katolle kiipeäminen altistaa putoamisriskille. Lue Näkökulmia-blogista, kannattaako katolla olevia paneeleja puhdistaa.

Paloturvallisuus

Aurinkosähköjärjestelmään, kuten muihinkin sähköjärjestelmiin, liittyy tulipalon riski. Aurinkosähköjärjestelmistä alkaneet tulipalot ovat Suomessa harvinaisia, ja todennäköisyys järjestelmän aiheuttamalle tulipalolle on pieni.

Kiinteistön ja aurinkosähköjärjestelmän omistajan on huolehdittava, että kiinteistössä on kaikki kiinteistömerkit ja varoituskyltit paikoillaan. Varmista lisäksi, että turvallisuustiedot sisältävä tietokortti kuuluu aurinkosähköjärjestelmän toimitukseen.

Aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuutta edistävät:

 • Suunnittelun ja asennuksen toteuttaa pätevyyden omaavat ammattilaiset.
 • Asennuksessa käytetään vaatimukset ja standardit täyttäviä sekä yhteensopivia sähkölaitteita ja komponentteja.
 • Asennetulle järjestelmälle tehdään asianmukainen käyttöönottotarkastus.
 • Käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja muut dokumentit on toimitettu järjestelmän omistajalle.
  Kohteesta löytyvät asianmukaiset kiinteistömerkinnät ja varoituskyltit.

Tutustu paloturvallisuusohjeeseen

Motiva on tuottanut ohjeistuksen, miten aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuutta voi parantaa suunnittelu- ja käyttövaiheessa. Kaikissa tulipalotilanteissa, syttymissyystä riippumatta, pelastustöiden sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeä varmistaa, että pelastuslaitoksella on tieto kiinteistön aurinkosähköjärjestelmästä.

Taloyhtiössä suojeluvaltuutetun on hyvä tutustua aurinkosähkön paloturvallisuusohjeeseen.

Materiaalit ovat ladattavissa maksutta Motivan verkkopalvelusta >>

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on julkaissut laajan paloturvallisuusohjeiston aurinkosähköjärjestelmien omistajille, suunnittelijoille, asentajille ja viranomaisille. Tutustu ohjeeseen täällä.