Huolto ja turvallisuus

Aurinkosähköjärjestelmä on oikein asennettuna, käyttöönotettuna ja huollettuna turvallinen. Varsinaisia korjauksia aurinkosähköjärjestelmään on tarve tehdä harvoin, ellei ulkoiset tekijät vaurioita paneeleja tai muita laitteiston osia. Silti aurinkosähköjärjestelmän toimintaa ja kuntoa, kuten muitakin kodin teknisiä laitteita ja rakenteita, kannattaa tarkkailla vikaantumisten varalta.

Jos huomaat laitteissa poikkeamia tai vaurioita tai esimerkiksi sähköntuotanto alenee selittämättömästi, on ota yhteys järjestelmän toimittajaan. Huomioi myös mahdolliset järjestelmän takuisiin liittyvät huoltovelvoitteet.

 • Tarkkaile sähköntuotantoa internetsovelluksella tai puhelimen applikaatiolla.
 • Tarkista invertterin toiminta säännöllisesti. Jos varoitusvalo palaa, selvitä syy.
 • Seuraa, etteivät lumi- ja jääkuorma tai tuulessa irtoavat oksat vaurioita paneeleja tai johdotuksia. Rikkoutuneessa aurinkopaneelissa on sähköiskun vaara.
 • Puhdista invertteristä pölyt, verryttele DC-kytkintä vuosittain sulkemalla ensin laitteesta virta (AC-kytkin) ja sen jälkeen kääntämällä DC-kytkin pois/päälle -asentoon kymmenisen kertaa.
 • Tarkista, ettei katon tai seinän läpivientien kohdalla ole vuotoja.

Lumikuorma ja lumien poistaminen

Tarkista hankintaa tehdessäsi, että paneelien kiinnitys täyttää Suomen lumikuormavaatimukset. Jos paneelit kiinnitetään vain lyhyiltä sivuilta tai kulmista, on riski, etteivät paneelit kestä lumikuormaa. Painava lumikuorma voi aiheuttaa mikromurtumia, jotka alentavat tuottoa ja aiheuttavat kennojen ylikuumenemista.

Paneelivalmistajan asennusohjeessa on tiedot kiinnityksestä sekä siitä, millaisen lumikuorman ko. kiinnitys kantaa. Suomessa vaadittava kantavuus on tyypillisesti 2,5–3,5 kN/m2. Vain länsirannikolla ja Ahvenanmaalla lumikuorma voi olla alle 2,5 kN/m2.

Kun paneelien kiinnitys on tehty oikein ja lumikuorman kestävästi, lumen poistamista aurinkopaneelien päältä ei suositella, jos se ei ole erityisesti tarpeen. Puhdistukseen ja lumenpudotukseen käytettävät apuvälineet saattavat vaurioittaa paneeleita ja katolle kiipeäminen altistaa putoamisriskille.

Paloturvallisuus

Aurinkosähköjärjestelmään, kuten muihinkin sähköjärjestelmiin, liittyy tulipalon riski. Aurinkosähköjärjestelmistä alkaneet tulipalot ovat Suomessa harvinaisia, ja todennäköisyys järjestelmän aiheuttamalle tulipalolle on pieni.

Kiinteistön ja aurinkosähköjärjestelmän omistajan on huolehdittava, että kiinteistössä on kaikki kiinteistömerkit ja varoituskyltit paikoillaan. Varmista lisäksi, että turvallisuustiedot sisältävä tietokortti kuuluu aurinkosähköjärjestelmän toimitukseen.

Aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuutta edistävät:

 • Suunnittelun ja asennuksen toteuttaa pätevyyden omaavat ammattilaiset.
 • Asennuksessa käytetään vaatimukset ja standardit täyttäviä sekä yhteensopivia sähkölaitteita ja komponentteja.
 • Asennetulle järjestelmälle tehdään asianmukainen käyttöönottotarkastus.
 • Käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja muut dokumentit on toimitettu järjestelmän omistajalle.
  Kohteesta löytyvät asianmukaiset kiinteistömerkinnät ja varoituskyltit.

Sähköturvallisuuden kannalta on tärkeää, että asennustyön tekee siihen luvat saanut ammattilainen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisteristä voi tarkistaa ammattilaised oikeuden tehdä sähkötöitä.

Tukesin rekisterit >>

Aurinkosähköjärjestelmän asennuksen jälkeen tehdään käyttöönottotarkastus, jossa sähköalan ammattilainen allekirjoituksellaan vahvistaa, että järjestelmä on toteutettu vaatimusten mukaisesti.

Tutustu paloturvallisuusohjeeseen

Motiva on tuottanut ohjeistuksen, miten aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuutta voi parantaa suunnittelu- ja käyttövaiheessa. Kaikissa tulipalotilanteissa, syttymissyystä riippumatta, pelastustöiden sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeä varmistaa, että pelastuslaitoksella on tieto kiinteistön aurinkosähköjärjestelmästä.

Taloyhtiössä suojeluvaltuutetun on hyvä tutustua aurinkosähkön paloturvallisuusohjeeseen.

Materiaalit ovat ladattavissa maksutta Motivan verkkopalvelusta >>