Näin hankinta etenee

Aurinkosähköä taloyhtiöön

Aurinkosähköjärjestelmä voi olla hyvä ratkaisu, jos kiinteistön katolla on riittävästi varjostamatonta pinta-alaa itä-etelä-länsi -suuntaisilla lappeilla tai tasakatolla. Taloyhtiön aurinkosähköhankinta kannattaa aloittaa tilaamalla asiantuntijan aurinkosähköselvitys.

Vuoden 2021 alusta lähtien osa sähköverkkoyhtiöistä tarjoaa asiakkailleen hyvityslaskentapalvelua. Hyvityslaskenta on mahdollista kaikille taloyhtiöille vuonna 2023, jolloin sähkön ostajien, myyjien ja verkkoyhtiöiden välinen tiedonsiirto siirtyy kantaverkkoyhtiö Fingridille. Hyvityslaskennassa omalla katolla tuotettua sähköä jaetaan laskennallisesti kiinteistöön yhteisen sähkönkulutuksen lisäksi myös huoneistojen sähkönkulutukseen, jolloin taloyhtiön kannattaa investoida suurempaan ja taloudellisesti kannattavampaan järjestelmään. Tutustu hyvityslaskentaan täällä >>

Näin hankinta etenee:

Hyvä pohjatyö kannattaa aurinkosähköhankinnassa

Taloyhtiön hallituksella on tärkeä tehtävä selvittää huolellisesti ennakkoon aurinkosähkön hankintaan liittyvät yksityiskohdat sekä arvioida mahdollisia tulevia muutoksia sähkönkulutuksessa.

Arvioikaa taloyhtiön kunnossapitosuunnitelman (PTS) pohjalta sopiva ajankohta aurinkosähköjärjestelmän hankinnalle. Siitä ilmenee lähivuosina ajankohtaiset kunnossapitotarpeet. Jos lähivuosina on tulossa kattoremontti tai voimakkaasti sähkönkulutukseen vaikuttavia remontteja, aurinkosähköjärjestelmän asentamista voi olla järkevää lykätä toteutettavaksi näiden yhteydessä tai jälkeen.

Katon kunnon tarkistaminen

Ennen hankintapäätöstä on järkevä selvittää katon kunto ja mahdollinen korjaustarve. Aurinkopaneelit joudutaan siirtämään pois kattoremontin alta ja asentamaan uudelleen takaisin, joten on kannattavampaa asentaa paneelit vasta lähivuosille ajoittuvan kattoremontin jälkeen

Lisääntyykö sähkönkulutus lähivuosina?

Aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan kiinteistön kesäaikaisen sähkönkulutuksen pohjalta. Jos sähköverkkoyhtiö tarjoaa hyvityslaskentapalvelua, mukaan voidaan laskea myös huoneistokohtaista sähkönkulutusta.

Aurinkosähköinvestointia kannattaa tarkastella myös tulevaisuuden tarpeet silmällä pitäen. Esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden rakentaminen tai maalämpöön siirtyminen kasvattavat sähkönkulutusta, ja voi olla järkevää tehdä mitoitus nykyistä suuremman kulutuksen mukaan.

Suunnitelmista kannattaa keskustella aurinkosähköselvityksen tekevän asiantuntijan kanssa.

 

Vie esitys hankinnasta yhtiökokouksen päätettäväksi

Aurinkosähköhankinta etenee yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituksen esittämät suunnitelmat. Tämä edellyttää tavanomaista enemmistöpäätöstä. Sujuvan käsittelyn varmistamiseksi hallituksen kannattaa antaa osakkaille mahdollisuus perehtyä ennakkoon asiantuntijaselvitykseen, budjettiarvioon sekä esitykseen rahoitustavasta.

On suositeltavaa kutsua selvityksen tehnyt asiantuntija yhtiökokoukseen esittelemään aurinkosähköselvityksen tulokset ja vastaamaan kysymyksiin.

Avaimet käteen -toimitus

Aurinkosähköjärjestelmä on vaivattominta ja turvallisinta hankkia avaimet käteen -hankintana, jossa sopimuskumppanina toimiva yritys kantaa kokonaisvastuun projektista, huolehtii lupa-asioista ja perehdyttää järjestelmään toimintaan.

Varmistakaa nämä ennen sopimuksen tekemistä:

1

Yritys kuuluu luotettava kumppani -järjestelmään tai osoittaa muulla tavoin hoitavansa vastuullisesti lakisääteiset velvoitteet. Muistakaa huomioida tilaajavastuulain velvoitteet.

2

Yrityksessä tai sen vastuulla olevalla alihankkijalla työskentelevillä on vaadittavat sähköasennusluvat. Erityisesti aurinkosähköasennuksiin perehtyneet, sertifioidut asentajat löydät Motivan Sertifioidut asentajat -haulla.

3

Taloyhtiön vastuulla on asennusurakan valvonta. Sopikaa ennakkoon, huolehtiiko tekninen isännöinti valvonnasta vai hankitteko sen ulkopuolelta, esimerkiksi aurinkosähköselvityksen laatineelta asiantuntijalta.

4

Tutustukaa sopimusasiakirjoihin, sopikaa kirjallisesti myös aikataulusta ja viivästymissanktiosta. Varmistakaa, että suunnitelmapiirustukset ovat sopimuksen liitteenä.

5

Sopikaa käyttöopastuksen järjestämisestä isännöitsijälle ja huoltoliikkeelle, joka yleensä vastaa mm. lumenpudotuksesta katolta ja voi tarkkailla myös esimerkiksi mahdollisten läpivientien tiiveyttä sekä tehdä yleisiä havaintoja järjestelmän kunnosta.

6

Kysykää, millainen raportointi- ja seurantatyökalu (internet- tai mobiili) aurinkosähköjärjestelmään kuuluu ja varmistakaa, että saatte perehdytyksen sen käyttöön. Järjestelmän tuottoa ja mahdollisia poikkeamia kannattaa seurata säännöllisesti.