Sijoittaminen ja tuotto

Aurinkopaneelien sijoittaminen ja suuntaus

Maan pinnalle saapuva vuotuinen auringon säteilyenergia on Etelä-Suomessa samaa suuruusluokkaa kuin Pohjois-Saksassa, Pohjois-Suomessa vähän vähemmän. Vain ajoitus on Suomessa erilainen – meillä tuotto painottuu enemmän kesäaikaan ja vastaavasti marras-tammikuussa aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotto on hyvin vähäistä.

Pääkaupunkiseudulla vuotuinen säteilymäärä vaakasuoralle pinnalle on hieman vajaa 1000 kWh/m2 ja Sodankylässä noin 800 kWh/m2. Eteläsuuntauksella paneeleille tulevan säteilyn määrä on suurimmillaan noin 45 asteen kulmassa. Säteilyn määrä heikkenee vuositasolla noin 25% nostettaessa etelään suunnatut paneelit kokonaan pystyasentoon ja noin 20 prosenttia laskettaessa ne vaaka-asentoon.

Aurinkopaneeleiden sijoittamisessa on huomioitava, että paneelit tarvitsevat tilaa paneeleiden hyötysuhteesta riippuen noin 6-8 m2/kWp.

Haluan asentaa aurinkopaneelit:

Katolle

Aurinkoinen ja varjostamaton paikka on usein helpoin löytää rakennuksen katolta, jos katon lappeen suuntaus on itä-etelä-länsi sektorilla. Yleensä paneelit kannattaa asentaa katon lappeen suuntaisesti, vaikkei tällä saavutettaisi optimaalista tuottoa. Katon kulmasta poikkeaminen on visuaalisesti heikompi ratkaisu ja edellyttää toimenpidelupaa toisin kuin lappeen suuntainen asennus. Myös asentamisen hinta nousee.

Tasakatolle paneeleille asennetaan erilliset telineet, jolloin ilmansuunta ja kallistuskulma voidaan valita vapaammin kuitenkin tuulikuormat ja paneelirivien varjostavuus huomioiden. Tasakatoille paneelit asennetaan usein noin 15 asteen kulmaan.

Aurinkopaneelit voidaan asentaa erilaisille kattomateriaaleille ja kattotyypeille. Vanhemmille asbestia sisältäville mineriittikatoille asennettaessa on huolehdittava asianmukaisesta suojauksesta.

Ennen asennusta on hyvä tarkistuttaa, että kattorakenteet ovat hyvässä kunnossa ja kantavuus riittävä. Mikäli asennuksessa tehdään läpivientejä kattorakenteeseen, vedeneristyksestä on huolehdittava.

Seinälle

Paneelit voidaan asentaa rakennuksen seinälle pysty- tai lähes pystysuuntaisesti. Vuotuinen sähköntuotto heikkenee noin 25-30 prosenttia verrattuna 40 asteen kulmaan suuntaamiseen. Sähköä saadaan kuitenkin verrattain enemmän alkukeväästä ja loppusyksystä, jolloin aurinko paistaa matalalta. Pystysuuntaan asennettaessa paneeleille ei pääse kertymään lunta eikä puiden lehtiä. On tärkeää huomioida, ettei räystäs varjosta paneeleita.

Maahan

Jos tontilta löytyy sopiva aurinkoinen paikka paneeleille, asennus voidaan tehdä myös maahan asennettaville telineille. Paras vuosituotto saavutetaan tällöin suuntaamalla paneelit suoraan etelään 40 asteen kulmaan. Suuntauksen ohella tuottoon vaikuttavat mm. mahdolliset varjostukset, paneeleiden tuulettuvuus ja sijoituspaikan kuumuus, mahdollinen heijastuksien antama lisäsäteily ja asennuspaikan etäisyys sähkön käyttöpaikasta.

Vuotuinen kokonaissäteilymäärä ja paneelien tuotto

Aurinkopaneelijärjestelmän vuotuinen tuotto

Aurinkosähkön vuotuisesta tuotosta Suomessa noin 90% syntyy maaliskuun alusta syyskuun loppuun välisenä aikana. Myös aurinkopaneeleiden suuntaus vaikuttaa merkittävästi sähköntuotantoon. Etelä-Suomessa vuotuinen sähköntuotto on parhaimmillaan asennettaessa paneelit suoraan etelään noin 40 asteen kulmaan. Tuotto pienenee etäläsuuntauksesta poikettaessa seuraavasti:

Ilmansuuntien vaikutus aurinkopaneelien vuotuiseen tuottoon

Kaakko:

Tuotto on noin 7 % pienempi kuin suoraan etelään suunnattaessa.

Lounas:

Tuotto on noin 7 % pienempi kuin suoraan etelään suunnattaessa.

Itä:

Tuotto on vajaat 25% pienempi kuin suoraan etelään suunnattaessa.

Länsi:

Tuotto on vajaat 25% pienempi kuin suoraan etelään suunnattaessa.

Koillinen, luode, pohjoinen:

Aurinkopaneelijärjestelmän asentaminen luoteen ja koillisen väliselle suunnalle on kyseenalaista heikon tuoton vuoksi.

Aurinkopaneelit eivät pidä varjosta, vaan tuotto voi laskea merkittävästi pienenkin varjon osuessa paneelille. Huomioi esimerkiksi seuraavat seikat:

  • Lipputanko tai korkeat puut voivat varjostaa katollekin sijoitettuja paneeleita.
  • Puiden lehdet voivat jäädä paneelin pintaan. Yksittäisen paneelin tuotto voi tippua merkittävästi jo yhden lehden jäädessä paneelin pinnalle. Sade tosin yleensä huuhtelee paneelit.
  • Lumi varjostaa paneelin pintaa talviaikaan, mutta joulukuun alusta helmikuun loppuun välisen ajan osuus paneeleiden koko vuoden tuotosta on vain 5 % luokkaa, vaikka paneelit pidettäisi puhtaina lumesta (Euroopan komission aurinkosähkölaskurin mukaan). Lumi poistuu paneeleiden päältä aiemmin kuin muualta katolta eikä katolla olevia paneeleita yleensä putsata lumesta, koska saatu hyöty on pieni vaivaan ja katolta putoamisen riskiin nähden.