Sähkönkulutuksen selvittäminen

Oma sähkönkulutus ja sen ajoittuminen

Mitoitusta varten suunnittelija tarvitsee tiedot sähkönkulutuksesta vuosi- ja kuukausitasolla sekä mielellään alkukeväästä loppusyksyyn myös tuntikohtaisesti. Tiedot saat maksutta oman sähköyhtiösi kulutusseurantapalvelusta tai Datahubista.
Lisätietoa ja kirjautuminen Datahubiin >>

Aurinkosähköjärjestelmän kannalta oleellista on vain se sähkönkulutus, joka ajoittuu siihen vuoden- ja kellonaikaan, jolloin on riittävän valoisaa ja paneelit tuottavat aurinkosähköä. Suunnitteluvaiheessa on lisäksi hyvä miettiä, onko edessä sähkönkulutukseen vaikuttavia remontteja tai hankintoja kuten sähköauton hankinta, lämpöpumppulämmitykseen siirtyminen tai ilmalämpöpumpun hankinta asunnon jäähdytykseen.

Kotiautomaation ja ohjausjärjestelmien avulla esimerkiksi sähköistä käyttöveden tai tilojen lämmitystä voidaan ajoittaa päivän aurinkoisille tunneille tai ohjata tarkemmin sen mukaan kuinka paljon aurinkosähkön tuotanto kunakin hetkenä ylittäisi sähkönkulutuksen. Näin vähennetään sähköverkkoon myytävän sähkön osuutta ja parannetaan aurinkosähköstä saatavaa taloudellista hyötyä.

Ohjausten toteutusmahdollisuuksia omaan kohteeseen kannattaa selvittää samalla, kun kysyy tarjouksia aurinkosähköjärjestelmistä. On myös hyvä varmistaa, onko esitetty ohjaustapa saatavissa järjestelmän toimittajalta osana aurinkosähköjärjestelmän avaimet käteen -toteutusta.

Mikäli aurinkosähköjärjestelmään liitetään akusto, aurinkosähköä voi varastoida toisessa ajankohdassa käytettäväksi, esimerkiksi päiväajalta yöaikaan. Akusto ei sovellu aurinkosähkön varastointiin eri kuukausien saati vuodenaikojen välillä.

Lue lisää Laitteet sivulta >>

Sähkön kulutuksen ja tuoton vertaaminen

Mitoitusta arvioidaan tarkimmin vertaamalla sähkönkulutusta ja arvioitua aurinkosähkön tuotantoa tuntitasolla. Voit esimerkiksi tarkastella eri kuukausilta tuntitasolla useita eri päiviä, jolloin hahmotat paremmin omaan käyttöön tuotettavan ja verkkoon myydyn sähkön osuuksia. Kuukausitason tarkastelu ei vielä kerro paljoakaan siitä sähköntuoton osuudesta, jonka tulet käyttämään itse.

Lue lisää aurinkosähköjärjestelmän sijoittamisesta ja tuotosta >>

Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa voidaan myös käyttää erilaisia lähtökohtia sen mukaan, haetaanko taloudellisesti kannattavinta ratkaisua vai esimerkiksi kesäaikaisen kulutuksen mahdollisimman hyvin kattavaa sähköntuottoa.