Hyvityslaskenta

Taloyhtiön yhteinen aurinkovoimala liitetään taloyhtiön kiinteistösähköliittymään. Tavanomaisesti se osuus aurinkovoimalan kunkin hetken tuotosta, joka ylittää kiinteistösähköliittymän kulutuksen, lasketaan myytäväksi sähköverkkoyhtiön sähköverkkoon. Sähköverkkoon menevästä sähköstä maksetaan vain pieni korvaus, minkä vuoksi aurinkovoimala on kannattanut mitoittaa kiinteistösähköliittymän kulutuksen mukaisesti. Tämä on johtanut suhteellisen pienien aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen myös kerrostaloissa ja tehnyt järjestelmän hankinnasta monessa taloyhtiössä kannattamattoman.

Vuoden 2021 alusta alkaen sähköverkkoyhtiöt ovat voineet tarjota asiakkailleen aurinkosähkön hyvityslaskenta-palvelua. Osa sähköverkkoyhtiöistä tarjoaa jo palvelua. Nykyisten suunnitelmien mukaan hyvityslaskenta mahdollistuu kaikille taloyhtiöille vuonna 2023, jolloin se on tarkoitus siirtyä Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin tuottamaksi palveluksi.

Hyvityslaskennassa aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä jaetaan laskennallisesti kiinteistösähköliittymän sähkönkulutuksen lisäksi myös huoneistojen sähkönkulutukseen. Hyvityslaskennan tarkastelujaksona on tasejakso, joka on tällä hetkellä tunnin pituinen ja lyhenemässä 15 min pituiseksi vuonna 2023. Jos saman tunnin aikana aurinkosähköä tuotetaan esimerkiksi 10 kWh, kiinteistösähköä kuluu 3 kWh ja huoneistosähköä yhteensä 6 kWh, sähköverkkoon lasketaan myydyksi hyvityslaskennassa 1 kWh. Ilman hyvityslaskentaa sähköverkkoon olisi laskettu myytävän kyseisen tunnin aikana 7 kWh.

Hyvityslaskenta mahdollistaa näin aurinkovoimalan mitoittamisen selvästi suuremmaksi ilman, että sähköverkkoon myytävän aurinkosähkön osuus kasvaa. Näin aurinkosähköjärjestelmän taloudellinen merkittävyys kasvaa ja kannattavuus paranee. Sähköverkkoyhtiö voi periä hyvityslaskentapalvelusta palvelumaksua.

Lisätietoja:

Carunan Virtane palvelu

Helen sähköverkko Oy:n hyvityslaskenta-sivut