Hyvityslaskenta

Taloyhtiön yhteinen aurinkovoimala liitetään taloyhtiön kiinteistösähköliittymään. Tavanomaisesti se osuus aurinkovoimalan kunkin hetken tuotosta, joka ylittää kiinteistösähköliittymän kulutuksen, lasketaan myytäväksi sähköverkkoyhtiön sähköverkkoon. Sähköverkkoon menevästä sähköstä maksetaan vain pieni korvaus, minkä vuoksi aurinkovoimala on kannattanut mitoittaa kiinteistösähköliittymän kulutuksen mukaisesti. Tämä on johtanut suhteellisen pienien aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen myös kerrostaloissa ja tehnyt järjestelmän hankinnasta monessa taloyhtiössä kannattamattoman.

Hyvityslaskenta on Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin tuottama palvelu. Se otetaan käyttöön oman sähköverkkoyhtiön palvelussa, vaikka itse laskenta tapahtuu Fingrid Datahub Oy:n palvelussa.

15 minuutin tasejakso

Hyvityslaskennassa aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä jaetaan laskennallisesti kiinteistösähköliittymän sähkönkulutuksen lisäksi myös huoneistojen sähkönkulutukseen. Tarkastelujakso on tasejakso, joka on 15 minuuttia. Jos saman tasejakson aikana aurinkosähköä tuotetaan esimerkiksi 10 kWh, kiinteistösähköä kuluu 3 kWh ja huoneistosähköä yhteensä 6 kWh, tuotetusta aurinkosähköstä katetaan ensin kiinteistösähköliittymän sähkönkulutus ja sitten loput 7 kWh jaetaan taloyhtiön osakkaille. Ilman hyvityslaskentaa sähköverkkoon olisi tässä tapauksessa laskettu myytävän 7 kWh, mutta hyvityslaskennan ansiosta sähköverkkoon myytävä osuus jää suhteellisen pieneksi.

Kiinteistösähkön yli menevän aurinkosähkön jako tehdään hyvityslaskentapalvelussa automaattisesti ja yleisimmin osakeomistusten suhteessa. Taloyhtiö ilmoittaa jakoperusteen hyvityslaskentapalveluun. Hyödyn huoneistoille jyvitetyistä aurinkosähköstä saa se taho, jonka nimissä huoneiston sähkösopimus on. Huoneiston ollessa vuokralla, hyödynsaaja on yleisimmin vuokralainen.

Hyvityslaskenta parantaa kannattavuutta

Hyvityslaskennassa sähköverkkoon myyty aurinkosähkön osuus eli niin sanottu ylijäämäsähkö muodostuu huoneistokohtaisesti kunkin huoneiston sähkönkulutuksen yli menevästä aurinkosähkön osuudesta. Eli jos huoneistolle jyvitetty aurinkosähkö ylittää tarkasteltavan tasejakson aikana huoneiston sähkönkulutuksen, yli menevä sähkö myydään sähköverkkoon.

Hyvityslaskenta mahdollistaa näin aurinkovoimalan mitoittamisen selvästi suuremmaksi ilman, että sähköverkkoon myytävän aurinkosähkön osuus kasvaa. Näin aurinkosähköjärjestelmän taloudellinen merkittävyys kasvaa ja kannattavuus paranee. Sähköverkkoyhtiö voi periä hyvityslaskentapalvelusta palvelumaksua.

Lue taloyhtiön hyvityslaskennasta Näkökulmia-blogista >>

Ennen hyvityslaskennan käyttöönottoa, taloyhtiön on perustettava ns. energiayhteisö, mikä vaatii yhtiökokouspäätöksen. Tutustu aiheeseen tarkemmin:

Motivan energiayhteisöjä käsittelevä sivusto

HSY:n verkkokurssiaineisto energiayhteisön perustamisesta

Voit katsoa lisätietoja hyvityslaskennasta myös mm. seuraavien sähköverkkoyhtiöiden sivuilta:

Elenian ja VTT:n energiayhteisökäsikirja

Carunan energiayhteisöjä käsittelevä sivu

Helen sähköverkko Oy:n hyvityslaskenta-sivut