Taloyhtiön luvat ja sopimukset

Toimenpidelupa

Toimenpideluvan tarpeen selvittäminen on ensimmäisiä vaiheita hankintaa suunniteltaessa. Lähtökohtaisesti aurinkopaneelien asentaminen on vapautettu toimenpide- tai rakennusluvasta, mutta asia kannattaa aina tarkistaa etukäteen kunnan rakennusvalvonnasta.

Liittämislupa sähköverkkoon

Verkkoon kytkettävä aurinkosähköjärjestelmä tarvitsee aina liittämisluvan sähköverkkoyhtiöltäsi. Yleensä aurinkosähköjärjestelmän avaimet käteen -toimittaja tai aurinkosähköselvityksen laativa asiantuntija hoitaa yhteyden verkkoyhtiöön ja toimittaa vaadittavan pientuotannon yleistietolomakkeen asiakkaan puolesta.

Paikalliseen verkkoyhtiöön kannattaa olla yhteydessä jo suunnitteluvaiheessa. Keskustelut sähköverkkoyhtiön kanssa voidaan sisällyttää asiantuntijan laatimaan taloyhtiön aurinkosähköselvitykseen. Sähköverkkoyhtiö antaa ohjeet aurinkosähköjärjestelmän liittämisestä verkkoon sekä sähköverkkoliitännän ja laitteiston muiden ominaisuuksien teknisistä vaatimuksista. On hyvä huomioida, että sähköverkkoyhtiön vaatimukset voivat rajoittaa järjestelmän enimmäistehoa. Standardeilla varmistetaan, ettei sähköverkossa työskenteleville asentajille aiheudu hengenvaaraa ja että verkon jännitteen laatu pysyy riittävän hyvänä sekä sinulle että naapureillesi. Asennustyöt saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Lisätietoa ja pientuotannon yleistietolomakkeen löydät Energiateollisuus ry:n sivuilta.

ETKÖ TIEDÄ SÄHKÖVERKKOYHTIÖTÄSI?
Alueellasi sähkön siirrosta vastaavan sähköverkkoyhtiön nimen ja yhteystiedot löydät esimerkiksi laskusta. Voit myös hakea verkkoyhtiön Energiaviraston ylläpitämästä Sähkön hinta -verkkopalvelusta käyttöpaikan postinumeron perusteella.

Sopimus ylijäämäsähkön myynnistä

Ennen kuin aurinkosähköjärjestelmä liitetään sähköverkkoon taloyhtiön tulee tehdä sähköverkkoon myytävästä sähköstä pientuotannon myyntisopimus sähköyhtiön  kanssa (huom! ei sähköverkkoyhtiön vaan sähkönmyyntiyhtiön kanssa). Tyypillisesti sopimus tehdään sen sähköyhtiön kanssa, jonka kanssa varsinainen sähkösopimuskin on.

Ylijäämäsähköstä saa yleensä vain pienen sähkön spot-hintaan (pörssihintaan) sidotun korvauksen. Yleensä järjestelmä mitoitetaan taloyhtiöissä siten, että ylijäämäsähkön osuus aurinkosähkön tuotannosta jää suhteellisen pieneksi, jolloin korvaustaso ei ole kriittinen seikka aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden kannalta.

Lisätietoja ylijäämäsähkön myynnistä Motivan aurinkosähkösivustolla.

Aurinkosähköjärjestelmän lisääminen kiinteistövakuutukseen

Aurinkovoimala voidaan todennäköisesti liittää osaksi taloyhtiön kiinteistövakuutusta ilmoittamalla aurinkovoimalasta vakuutusyhtiöön. Käytännöt voivat vaihdella vakuutusyhtiöiden välillä ja asia on hyvä varmistaa vakuutusyhtiöltä. Samalla kannattaa selvittää vaikuttaako aurinkosähköjärjestelmän lisääminen vakuutuksen kustannuksiin.