Aurinkopaneeleista ja niihin liittyvistä riskeistä on käyty vilkasta keskustelua järjestelmien määrän kasvun myötä. Turvallisin on asiantuntevan asentajan oikein ja käyttötarkoitukseensa sopivista komponenteista kokoaman aurinkosähköjärjestelmä. Vahinkoja voi sattua, varotoimista huolimatta, joten vakuutusturva kannattaa aina varmistaa – ennakkoon. 

Aurinkosähköjärjestelmien riskit liittyvät useimmiten epäammattimaisesti tehtyihin asennustöihin tai epäsopiviin komponentteihin. Paneeleja kotiinsa tai muuhun kiinteistöön haluavan kannattaakin olla tarkkana, että suunnittelun ja asennuksen tekee ammattilainen. Toki myös itse laitteiden pitää olla määräysten mukaisia.  

Aurinkosähköjärjestelmistä on Suomessa viime vuosina aiheutunut enimmillään kymmenkunta tulipaloa vuosittain. Usein taustalla on asennusvirheitä. Palojen alkupisteinä ovat olleet muun muassa kaapelit, akustot, invertterit tai muut komponentit.

Myös myrskyt ja isot lumikuormat voivat vaurioittaa järjestelmää. Siksi ne tulee ottaa myös huomioon jo suunnittelussa ja kattorakenteiden kantavuuden laskennassa.  

Mitä kotivakuutuksesi korvaa?

Samalla kun selvittää aurinkopaneelien hankintaa, on hyvä tarkistaa myös oman kotivakuutuksen ehdot ja rajoitukset. Eri vakuutusyhtiöillä saattaa olla hyvinkin erilaiset vakuutusehdot ja niissä voi myös olla erilaisia rajoituksia.  

Ensimmäinen kysymys on, että pitääkö järjestelmä vakuuttaa erikseen vai kuuluuko se kiinteistö- tai kotivakuutukseen?

Katolle lappeen suuntaisesti asennettuna se usein kuuluu kiinteistö- ja kotivakuutukseen sellaisenaan. Kuitenkin esimerkiksi maa-asennuksena järjestelmä saattaa vaatia oman vakuutuksen tai ainakin erillisen kirjauksen koti/kiinteistövakuutukseen. Jos järjestelmään kuuluu myös akusto, pitää senkin kuuluminen vakuutukseen tarkistaa.

Vakuutuksen on mielellään oltava laaja, jotta se korvaa laiterikot esimerkiksi salamaniskuissa, raekuuroissa tai myrskyissä. Kannattaa tarkistaa myös omavastuun suuruus ja onko yksittäiselle esineelle korvauskattoa. Korvauskattoa voi yleensä korottaa eri maksusta.

On joitakin asioita, joita edes laajat koti- tai kiinteistövakuutukset eivät yleensä korvaa. Yksi niistä on vahingot, joita aiheutuu lumen ja jään painosta tai niiden liikkumisesta. Vahinkojen ennaltaehkäisyn vuoksi onkin tärkeää, ettei lumi kinostu liian paksuksi kerrokseksi katolle ja aiheuta vaaraa rakennukselle tai laitteistoille. Suurimmat vahingot tapahtuvat yleensä lumen tai jään lähtiessä liikkeelle ja pudotessa katolta alas. Toisaalta lumen pudotuksessa pitää olla tarkkana, ettei itse luiskahda katolta tai riko paneeleja liian tuhdilla kalustolla.  Turvallisinta onkin, jos voi lumien pudotuksen hoitaa siihen sopivalla työkalulla maasta käsin.  

Laiminlyönnit voivat kostautua

Aurinkosähköjärjestelmä on osa kiinteistön sähkölaitteistoa, jolloin myös esim. sähköturvallisuuslain vaatimukset koskevat niitä. Lain mukaan järjestelmä on suunniteltava, rakennettava, valmistettava, korjattava, huollettava ja käytettävä niin, ettei siitä aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. Jos esimerkiksi järjestelmä on asennettu ilman asianmukaisia sähkötöiden oikeuksia tai asennuksissa on käytetty ei-yhteensopivia osia, voi vakuutusyhtiö kohonneen riskin vuoksi periä korkeampaa vakuutusmaksua tai pahimmassa tapauksessa olla vakuuttamatta järjestelmää ollenkaan.  

Vahinkotapauksessa ei korvausta todennäköisesti saa, jos todetaan, että vahingon syntyyn on selvä syy-yhteys laiminlyönnillä, suunnittelu- tai asennusvirheellä taikka määräysten vastaisella rakentamisella. Vakuutusyhtiön on toki pystyttävä osoittamaan mahdollinen asennusvirhe tai huolimattomuus yksiselitteisesti, muuten vahinko on tulkittava asiakkaan edun mukaisesti.   

Huomioi myös, että kiinteistövakuutuksista ei korvata esimerkiksi kulumisesta tai huoltotoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia. Rajoituksia voi olla myös järjestelmän koon suhteen. Järjestelmä voi esimerkiksi kuulua oman koti/kiinteistövakuutukseen vain, jos se on mitoitettu oman kulutuksen mukaisesti.

Pidä dokumentaatio tallessa

Lopuksi: säilytä kaikki aurinkosähköjärjestelmääsi koskevat asiakirjat, kuten laskut, asennuspöytäkirjat ja valokuvat. Näitä tietoja tarvitaan mahdollisten vahinkojen tai väärinkäytösten tapahtuessa. Päivitä myös vakuutuksesi, mikäli teet järjestelmään laajennuksia tai muita isompia muutoksia.

Aurinkosähköjärjestelmän, kuten muunkin omaisuuden asianmukainen vakuuttaminen antaa mielenrauhaa ja suojaa investointia odottamattomien tilanteiden varalta. 

, ,