Aurinkosähkölaskurin käyttöohjeet

Avaa sivu: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Klikkaa kartalle suurin piirtein paikka, johon aurinkosähköjärjestelmä asennetaan (voit liikuttaa karttaa). Syötä tietokenttiin vastaukset. Seuraavassa on suomennokset laskurissa käytetyistä termeistä:

PV technology: Aurinkosähköteknologia

 • Crystalline silicon: Pii-aurinkokenno: yleisin käytössä oleva aurinkopaneelityyppi, jota useimmat toimittajat tarjoavat pientalokohteisiin.
 • CIS: ohutkalvokenno (tyyppiä kupari-indium-diselenidi), harvemmin käytetty aurinkopaneelityyppi
 • CdTe: ohutkalvokenno (tyyppiä kadmium-telluridi), harvemmin käytetty aurinkopaneelityyppi

Installed peak PV power: Aurinkopaneelien huipputeho/nimellisteho (kW) jonka haluat asentaa.

Estimated system losses: Arvioitu aurinkopaneelijärjestelmän hyötysuhdehäviö yhteensä. Suomessa viileän ilman ansiosta aurinkopaneeleiden hyötysuhde on lämpimämpiä alueita parempi.

Mounting position: Aurinkopaneeleiden kiinnitys

 • Free-standing tarkoittaa maahan, seinälle tai katolle kiinnitysjärjestelmän varaan asennettavaa
 • Building integrated tarkoittaa katon tai seinän rakennusmateriaaliin integroitavaa. Tätä tapaa käytetään pääasiassa uudisrakennuskohteissa tai kattoa uusittaessa

Slope: Paneelien asennuskulma

 • 0 on vaakatasossa
 • 90 pystysuorassa
 • suurin vuosittainen tuotto Etelä-Suomessa saavutetaan noin 40 asteen kulmaan asennettaessa

Optimize slope: ruksatessa tämä kohta, sivusto optimoi asennuskulman suurimpaan vuosituotantoon

Azimuth: Aurinkopaneelien suuntaus:

 • 0 on etelään
 • -90 itään
 • + 90 astetta länteen
 • suurin vuosittainen tuotto saavutetaan asennettaessa paneelit suoraan etelään

Optimize azimuth: ruksattaessa tämä kohta, sivusto optimoi asennuskulman siten, että saavutetaan suurin vuosituotanto

Tracking options: Tämä kohta on merkityksellinen vain, jos käytetään järjestelmää, joka kääntää aurinkopaneeleita automaattisesti aurinkoa kohti. Tämänkaltaiset kohdistusjärjestelmät ovat toistaiseksi harvinaisia, mutta niitä on saatavilla.

Laskenta

Paina ”Calculate”-painiketta sivun alalaidassa. Näytölle ilmestyy taulukko, jossa on kerrottu kullekin kuukaudelle arvioitu sähköntuotanto (kWh) ja aurinkopaneeleille auringon säteilemä energia (kWh/m2).

 • Ed kuvaa keskimääräistä päivittäistä järjestelmän tuottamaa sähköenergiamäärää (kWh),
 • Em kuvaa keskimääräistä kuukausittaista järjestelmän tuottamaa sähköenergiamäärää (kWh),
 • Hd  kuvaa päivittäistä auringon säteilyenergian määrää (kWh/m2) ja
 • Hm kuvaa kuukausittaista keskimääräistä auringon säteilyenergiamäärää (kWh/m2).

Alin rivi: vasemman puoleinen luku kertoo järjestelmän vuotuisen sähköenergian tuottoarvion (kWh) ja oikeanpuoleinen arvion auringon vuotuisesta säteilyenergian määrästä (kWh/m2).