Vuoden 2023 kevät oli poikkeuksellinen sähkön hintojen osalta. Talven 2022-2023 energiakriisin ja historiallisen korkeiksi nousseiden sähkön hintojen jälkeen keväällä sähkön hinta painui historiallisen matalaksi. Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käynnistyminen, tuulivoiman tuotantokapasiteetin kasvu yhdistettynä tuulisiin säihin sekä kevään tulvat Lapissa ja vesivoimaloiden pakkojuoksutus lisäsivät energian tuotantoa siten, että sähköä tuotettiin Suomessa enemmän kuin sitä pystyttiin käyttämään.

Ylituotanto pienentää sähkön markkinahintaa, jolloin sähkön pörssihinta voi laskea negatiiviseksi. Kun sähkön hinta on negatiivista, sähkön kuluttajalle maksetaan sähkön käytöstä. Samaan aikaan sähkön tuottajat joutuvat maksamaan verkkoon syötetystä sähköstä.

Vaikka negatiivisia sähkön hintoja on koettu aikaisemminkin, poikkeuksellisen tilanteesta teki se, että sähkön hinta painui negatiiviseksi jopa keskellä aurinkoista kesäpäivää. Tilanne sai useat aurinkovoimaloiden omistajat pähkäilemään, joutuvatko he maksamaan aurinkopaneelien tuottaman ylijäämäsähkön syöttämisestä sähköverkkoon sellaisilta tunneilta, kun sähkön pörssihinta on painunut negatiiviseksi.

Jos ylijäämäsähkön myyntisopimukseen on kirjattu, että siitä maksettava korvaus mukailee spot-sähkön (=pörssisähkön) hintaa tuntitason tarkkuudella, aurinkosähkön pientuottaja joutuu maksamaan verkkoon syötetystä sähköstä. Mikäli myyntisopimukseen on kirjattu korvauksesta jotain muuta, kuten spot-sähkön keskiarvohinnan mukailu, he eivät joudu maksamaan ylijäämäsähkön syöttämisestä sähköverkkoon sen hinnan ollessa negatiivinen, vaikka nämä tunnit otetaankin huomioon korvauksen muodostuksessa.

Pitäisikö sulkea invertteri?

Tämä on saanut useat sähkön pientuottajat pohtimaan, kannattaako heidän sammuttaa aurinkosähkölaitteiston invertteri silloin, kun pörssisähkön hinta on negatiivinen. Lyhyt vastaus on: ei kannata. Moni pientuottaja saattaa tarkastella aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta ylijäämäsähkön myynnistä saatavan korvauksen osalta, ja unohtaa samalla sähköverkosta ostetun sähkön kustannukset. Sähkön ostamisesta aiheutuvat kustannukset, eli siirtomaksut ja sähkövero voivat olla yhteenlaskettuna jopa 7 snt/kWh, vaikka käytettävä sähkö olisi sillä hetkellä ilmaista.

Tarkastellaan tilannetta esimerkin avulla tuntitasolla, missä esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron. Esimerkkikohteessa pörssisähköä ostavaan omakotitaloon on asennettu aurinkopaneelijärjestelmä, joka tuottaa sähköä tunnin aikana 4 kWh, pörssisähkön hinta tällä tunnilla on -0,6 snt/kWh, ja sähkön ostamisesta aiheutuvat kustannukset (siirto + verot) ovat 7 snt/kWh. Ostettavan spot-sähkön päälle sähkönmyyjän perimä marginaali on 0,5 snt/kWh, ja aurinkopaneelien tuottaman ylijäämäsähkön myynnistä peritty välityspalkkio on 0,3 snt/kWh.

Tällöin aurinkopaneelien tuottaman sähkön käytöstä saatu hyöty on 6,9 snt/kWh (-0,6 snt/kWh + 0,5 snt/kWh + 7 snt/kWh), ja ylijäämäsähkön myynnistä aiheutuva tappio on -0,9 snt/kWh (-0,6 snt/kWh – 0,3 snt/kWh). Talon sähkölaitteita ei käytetä aktiivisesti, mutta talon normaalit järjestelmät, kuten kylmälaitteet ja ilmanvaihtokone käyttävät sähköä jatkuvasti 0,5 kWh tunnissa (=pohjakulutus). Näin ollen ylijäämäsähköä myydään tunnin aikana sähköverkkoon 3,5 kWh.

Kun aurinkosähkön käytöstä saatu hyöty sekä ylijäämäsähkön myynnistä aiheutunut tappio lasketaan, esimerkkitilanteessa jäädään oman sähkönkulutuksen kattamisen sekä ylijäämäsähkön myynnin osalta hiuksenhienosti positiivisen puolelle (0,3 snt).

Taulukko 1: Negatiivisen sähkön hintaan tuotetun aurinkosähkön kannattavuuslaskelmat yhden tunnin aikana.
Aurinkopaneelien tuotto 4 kWh
Pohjakulutus energiamäärä 0,5 kWh
Ylijäämäsähkön energiamäärä 3,5 kWh
Aurinkosähkön käytöstä saatava säästö  6,9 snt/kWh
Aurinkosähkön myynnistä aiheutuva tappio  – 0,9 snt/kWh
Aurinkosähkön käytöstä saatu hyöty: Ylijäämääsähkön myynnistä aiheutunut tappio
0,5 kWh * 6,9 snt/kWh = 3,45 snt 3,5 kWh * -0,9 snt/kWh = -3,15 snt
Aurinkosähkölaitteiston päällä pitämisestä aiheutuva voitto/tappio 0,3 snt

Mikäli omakotitalon sähkön ostosopimus olisi määräaikainen ja kiinteähintainen sähkösopimus, itse tuotetun sähkön käytöstä saadut hyödyt ovat selkeästi myynnistä aiheutuvia kustannuksia suurempia. Kiinteähintaisen sähkösopimuksen tapauksessa sellaista tilannetta, missä järjestelmän sammuttaminen olisi laskennallisesti kannattavaa, on hyvin hankala kuvitella.

Kulutuksen ohjaus on aina kannattavaa

Esimerkin kaltaista vertailua voi tehdä helposti erilaisilla sähkön hinnoilla, marginaaleilla, järjestelmän tuotoilla, välityspalkkioilla sekä pohjakulutuksilla. Pörssisähköä ostavan kiinteistön aurinkosähköjärjestelmän pitäisi olla hyvin suuri, tai sähkön spot-hinnan pitäisi olla vielä esimerkin hintoja pienempää, jotta järjestelmän sammuttaminen olisi edes teoreettisesti kannattavaa. Silloinkin laskennallisesti saatu tappio kyseiseltä ajata olisi hyvin pientä. Järjestelmän sammuttaminen muutaman sentin takia ei tunnu kovinkaan järkevältä, sillä ohjaamalla omakotitalon sähkön käyttöä negatiivisen sähkön hinnan tunneille tilanne saadaan muutettua kuluttajan näkökulmasta kannattavaksi.

Jos pörssisähköä ostavassa kiinteistössä sähkön käyttöä voidaan ohjata tunneille, jolloin sähkön hinta on negatiivista, siitä hyödytään monessa mielessä. Ensinnäkin sähkön käytön suurentuessa ylijäämäsähkön myynnin määrä pienenee, ja siitä aiheutuva negatiivinen vaikutus pienenee. Jos kiinteistön sähkön kulutus ylittää aurinkopaneelien tuotannon, kiinteistön omistajalle voidaan jopa maksaa sähkön käytöstä.

Energiakriisiä edeltävänä kesänä 2022 sähkön hinnan ollessa hyvin korkealla, useat kuluttajat ylimitoittivat tarkoituksella aurinkosähköjärjestelmän koon tavoitteenaan lisätä ylijäämäsähkön myyntiä ja siitä saatavia korvauksia. Sähkön hinnan tai ylijäämäsähköstä saatavan korvauksen ennustaminen on kuitenkin hankalaa pidemmällä aikavälillä, eikä järjestelmän mitoitusta kannata tehdä pikavoitto silmissä kiiluen. Aurinkosähköjärjestelmä on hyvin pitkä, usean vuosikymmenen mittainen investointi, jolloin järjestelmän mitoitus omaan kulutuksen perusteella on pitkälläkin aikavälillä taloudellisesti varmin tapa mitoittaa aurinkosähköjärjestelmä.

, , ,