Aurinkosähköhankinnassa on tärkeää kiinnittää huomioita sekä laitteiden että asennustyön laatuun. Näin varmistetaan asukkaan sekä kiinteistön kannalta turvallinen ja pitkäaikainen ratkaisu.

Aurinkosähköjärjestelmän kilpailutuksen yhteydessä kuluttajan eteen tuodaan useita erilaisia aurinkopaneeleita sekä invertterejä, minkä vertailu voi olla maallikolle hankalaa. Maallikon onkin parasta tarkastella laitteistoa voimassa olevien standardien, sertifikaattien ja CE-merkinnän kautta. Tärkeimmät aurinkopaneeleita koskevat standardit ovat: IEC 61730 – Aurinkopaneelien sähköturvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja IEC 61215 – Paneelin ominaisuuksiin ja niiden toimintaan liittyvät vaatimukset. Näiden täyttämisestä kertovien sertifikaattien olemassaolo on hyvä tarkistaa. Tarjolla olevien komponenttien osalta kannattaa vertailla niille myönnettäviä tehontuottotakuita sekä tuotetakuita.

Laatulaitekaan ei pelasta, jos asennus on susi

Asennettavan laitteiston standardeja ja sertifikaatteja tärkeämpi rooli aurinkosähköjärjestelmän hankinnassa on asennuksen laadulla, sillä tutkimusten perusteella suurin osa aurinkosähkölaitteiston aiheuttamista onnettomuuksista johtuu asennusvirheestä. Virheellisissä asennuksissa ei ole noudatettu standardien mukaisia toimintatapoja tai laitevalmistajan antamia ohjeita, jolloin jokin aurinkosähköjärjestelmän komponenteista on aiheuttanut vahingon.

Asennustyöt sekä sen laadun varmistus ovat tietysti asentajan vastuulla. Kuluttajien on maallikkona hankala seurata ja valvoa asennuksen laatua, sillä heillä ei ole sähköasentajan pätevyyttä, minkä perusteella he voisivat reklamoida asennusjäljestä järjestelmän toimituksen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen.

Selkeästi havainnoitavat virheet, kuten palava aines invertterin takana ja alla tai vapaana roikkuvat johdotukset voidaan kyllä joissain tapauksissa havaita ilman sähköasentajan pätevyyttäkin. Tästä huolimatta sähköasennusten standardienmukaisuuden tarkastusta ja työn laatua ei voida missään tilanteessa vastuullistuttaa maallikolle, vaikka vika olisikin havaittavissa paljain silmin.

Kiinteistön omistajan vastuulla on toki suorittaa kiinteistöönsä säännöllisiä tarkastustoimenpiteitä, kuten tarkastaa keväisin katon, katolle sijoitettujen laitteiden kuten aurinkopaneelien tai kattoturvatuotteiden kunto, sekä niiden läpivientien toimivuus. Maallikon osaamisen varaan jää kuitenkin vain laitteiston pintapuolinen tarkastelu, eikä asennusvirheitä välttämättä huomata, elleivät ne ole talven ja kevään aikana johtaneet suurempaan ongelmaan, kuten vioittuneeseen kaapeliin tai hajonneeseen kattokiinnikkeeseen.

Kuluttajalla laadun varmistus alkaa kumppanin valinnasta

Kaikista parhaaseen ratkaisuun kuluttaja pääseekin laadun ja turvallisuuden osalta, kun laitteet sekä asennukset hankitaan sellaiselta toimittajalta, joka on perillä standardeista, ja noudattaa niitä asennuksissaan. Vaikka asianmukaiset sähkötyöluvat eivät vielä takaa työn jäljen erinomaisuutta, aurinkosähköjärjestelmän toimittajan valinta on hyvä aloittaa tarkastamalla, että sähkötyöt suorittava yritys löytyy Tukesin toiminnanharjoittajarekisteristä.

Yrityksen taustoja kannattaa tutkia muutenkin kuin voimassa olevien sähkötyölupien osalta. On hyvä perehtyä yritykseen ja etsiä tietoja yrityksen kokemuksesta aurinkosähköjärjestelmien toimituksissa, etsiä referenssitapauksia, tarkistaa asennukselle myönnettävän takuun pituus ja miksei yrityksen taloudellinenkin tilanne. Mikäli yrityksen taloudellinen tilanne vaikuttaa poikkeuksellisen heikolta, eivät luvatut takuut hyödytä kuluttajaa enää, mikäli yritys on joutunut lopettamaan toimintansa. Jos mahdollista, yrityksen aikaisemmilta asiakkailta voi tiedustella kokemuksia yrityksen toiminnasta, tai ostajan kannattaa etsiä riippumattomia kokemuksia tai arvosteluja yrityksen toiminnasta esimerkiksi internetin hakupalveluiden avulla.

Laadukas toimitus sisältää hyvän dokumentaation

Aurinkosähköjärjestelmän asennuksen yhteydessä on hyvä huomioida työn riittävän laaja dokumentaatio sekä niiden luovutus asiakkaalle. Asianmukaisesti toimiva yritys suorittaa asentamalleen aurinkosähköjärjestelmälle käyttöönottotarkastuksen, ja toimittaa kiinteistön omistajalle tästä allekirjoitetut dokumentit.

Aurinkosähköjärjestelmän ostajalle on jätettävä järjestelmän ja sen komponenttien käyttöohjeistus, minkä lisäksi järjestelmästä tulisi laatia kohdekortti pelastuslaitoksen tai kiinteistön käyttäjän tueksi. Kohdekortti toimitetaan pelastuslaitokseen, sekä kiinnitetään kiinteistössä sopivaan kohtaan näkyville.

Järjestelmän ostajalle olisi hyvä jättää laskelma tai muu dokumentaatio aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmästä, millä osoitetaan, että kiinnitysjärjestelmä on asennettu huomioiden paikalliset tuuli- ja lumikuormat. Paneelit on kiinnitettävä kiinnitysjärjestelmään paneelin pitkiltä sivuilta neljästä pisteestä, jotta ne kestävät kuormitukset. Kiinteistön sähköpiirustukset sekä merkinnät on päivitettävä muutosten jälkeen, tai muuten dokumentoida muutosten periaatteelliset kaaviot kiinteistön omistajan käyttöön myöhemmin tapahtuvia sähkötöitä, tai huoltotoimia varten.

Vaadi riittävä dokumentaatio osana toimitusta

Riittävällä dokumentaatiolla ja sen vaatimisella kuluttaja varmistaa ensisijaisesti oman, sekä omaisuutensa turvallisuuden. Laaja ja kattava dokumentaatio toimii ongelmatapauksissa myös yrityksen osoituksena siitä, että sähkötyöt sekä muutkin asennukset on tehty asianmukaisesti, mikäli asennettu aurinkosähkölaitteisto aiheuttaa jonkinlaisen onnettomuuden, tai kuluttaja alkaa epäilemään asennusten oikeellisuutta.

Töiden dokumentoinnin laajuudesta sekä niiden toimittamisesta ostajalle kannattaa keskustella mahdollisen järjestelmätoimittajan kanssa ennen ostopäätöstä, ja varmistua siitä, että toimenpiteet kuuluvat järjestelmän toimitukseen.

, , , ,