Kerrostaloyhtiön kokemuksia aurinkovoimalasta

Asunto-osakeyhtiö Säästölaidan aurinkopaneelit kesällä 2020. Kuva: Juha Salminen

 

Maunulassa sijaitsevaan asunto-osakeyhtiö Säästölaitaan hankittiin aurinkosähköjärjestelmä kesällä 2017.  Taloyhtiössä laadittiin vuonna 2016 taloyhtiöstrategia, joka nosti esille ympäristön huomioimisen tärkeänä teemana taloyhtiön kehittämisessä.

Aurinkopaneeleita esitettiin strategiaa laadittaessa yhtenä potentiaalisena uutena ratkaisuna. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pirjo Karppinen näkee aihepiirin myös osana kiinteistön imagoa ja asuntojen arvon muodostumista. ”Esimerkiksi taloyhtiömme aurinkosähköjärjestelmä voi hyvinkin nostaa asuntojen arvoa hankinnasta syntynyttä kustannusta enemmän”, hän pohtii.

Alkusysäys hankinnan toteuttamiseen ja lisätietoa aiheesta saatiin isännöintiyrityksen asiakastaloyhtiöille järjestämässä vuosittaisessa tapaamisessa, jossa yhtenä aiheena oli aurinkosähkö. ”Pidämme tärkeänä tiedon välittämistä uusista ratkaisuista ja hyväksi havaituista toimintamalleista asiakkaillemme”, Granlund Isännöinti Oy:n Jukka Keinänen toteaa.

Alkuun aurinkosähkökatselmuksella

Taloyhtiö tilasi järjestelmän toimittajalta aurinkosähkökatselmuksen, jonka pohjalta taloyhtiö sai sähkönkulutukseensa soveltuvan aurinkovoimalan mitoituksen sekä tarjouksen avaimet käteen -toteutuksesta.

Mitoituksen periaatteena oli, että taloyhtiö käyttää valoisimpinakin päivinä lähes kaiken tuotetun aurinkosähkön itse, jolloin sähköverkkoon myyty osuus jää vähäiseksi. Järjestelmän toimittaja ostaa tämän sähkön taloyhtiöltä markkinahintaan.

Taloyhtiön hallitus laati tarjouksen perusteella aurinkovoimalan hankinnasta esityksen maaliskuun lopussa pidettyyn yhtiökokoukseen, jossa hankinta hyväksyttiin yksimieleisesti. Taloyhtiöllä oli käytettävissä ilman lisärahoitusta hankkeeseen tarvitut 25 000 euroa. Kustannus jäi asuntoa kohden muutamiin satoihin euroihin.

Katolle asennettiin kahteen ryhmään yhteensä 40 aurinkopaneelia, joiden pinta-ala on yhteensä noin 100 neliömetriä. Järjestelmän nimellisteho on 10 kWp ja se on tuottanut sähköä likimain järjestelmän toimittajan etukäteen arvioimat 8 500 kWh vuodessa. Tämä vastaa noin 5–10 prosenttia taloyhtiön kiinteistösähkön kulutuksesta.

Aurinkopaneelit on asennettu kahteen ryhmään.

Aurinkovoimala ei ole aiheuttanut taloyhtiölle vuosittaisia ylläpitoon tai vakuutuksiin liittyviä lisäkuluja. Vuonna 2019 toteutetun julkisivuremontin yhteydessä 20 aurinkopaneelia jouduttiin siirtämään remontin tieltä varastoon ja asentamaan sitten uudestaan katolle. ”Tästä aiheutui taloyhtiöllemme noin 3 600 euron kertaluonteinen lisäkustannus”, Pirko Karppinen toteaa.

Aurinkovoimala on tuottanut taloyhtiölle paljon positiivista palautetta ja herättänyt kiinnostusta myös mediassa. ”Etenkin nuoremmat asunnon hankkijat pitävät niitä erittäin myönteisenä asiana. Taloyhtiön imago edelläkävijänä on vahvistunut”, Karppinen kertoo tyytyväisenä.