Palaa kampanjauutisiin

Motiva ja Suomen Aurinkoenergiayhdistys kysyivät pientaloihin soveltuvia aurinkosähköjärjestelmiä toimittavilta yrityksiltä näkemyksiä markkinakehityksestä kuluvalle vuodelle. Muutamaan aiempaan vuoteen verrattuna tilanne on kuluttajan kannalta suotuisampi. Järjestelmien hinnat ovat laskeneet, komponenttien saatavuus on hyvä ja asentajakapasiteettia melko hyvin tarjolla.

Pienten aurinkosähköjärjestelmien hinnat laskivat useita vuosia peräkkäin, kunnes alkoivat jälleen nousta 2020-luvun alussa. Ensin pandemia ja sen jälkeen energiakriisi johtivat komponenttien saatavuusongelmiin ja markkinan kuumenemiseen. Viime vuosi käänsi hinnat jälleen laskuun. Järjestelmätoimittajat arvioivat, että noin seitsemän kilowatin laitteiston saa nyt useita satoja tai jopa tuhat euroa edullisemmin kuin viime vuonna.

– Tämän vuoden hintakehitystä arvioidessa vastaukset jakautuivat. Liki kaksi vastaajaa kolmesta ennakoi hinnan pysyvän samana tai hieman laskevan. Toimitusaikojen osalta tilanne vaikuttaa kuluttajan kannalta hyvältä. Tilaukset pystytään toimittamaan ripeästi, keskimäärin reilussa kuukaudessa, asiantuntija Veli-Matti Virtanen Motivasta kertoo.

Kil­pai­lut­ta­mi­nen ja vertailu kannattavat

Motivan ja Aurinkoenergiayhdistyksen verkkokyselyyn vastasi 31 yritystä tammikuussa. Yrityksiltä kysyttiin hinta-arviota pientaloon soveltuvasta noin seitsemän kilowatin järjestelmästä. Se edustaa tyypillistä kotitalouskokoluokan aurinkovoimalaa.

– Tällainen järjestelmä avaimet käteen -toimituksena maksaa keskimäärin 7 700 euroa. Tällä hetkellä kuluttajat panttaavat isompia hankintapäätöksiä, mikä yritysten mukaan heijastuu myös aurinkovoimaloiden kysyntään ja pidentää myyntiaikoja. Taloyhtiöissä on kuitenkin tervetullutta maltillista kasvua, Virtanen summaa vastauksia.

Yritysten hinta-arvioissa oli suuri vaihteluväli, jonka syytä on kyselyn perusteella vaikea päätellä. Hankintaa harkitsevan onkin järkevä kilpailuttaa useampia toimittajia. – Hintaa yksistään ei pidä tuijottaa, vaan selvittää lisäksi tuotepaketin ja asennuksen laatutekijät ja takuut. Yritysten ja järjestelmien vertailuun kannattaa käyttää aikaa, Virtanen painottaa.

Taloudellisesti järkevä satsaus oikein mitoitettuna

Yrityksissä on havaittu sähkön hintavaihteluiden heijastuvan pienvoimaloiden kysyntään. Edullinen sähkö pidentää järjestelmän takaisinmaksuaikaa, kallis sähkö puolestaan houkuttelee ylimitoitukseen.

Sähkön pörssihinta on vaihdellut kalliista jopa negatiiviseen, joten vedenpitävästi oikeaa reseptiä kannattavimpaan mitoitukseen on vaikea antaa.

– Sähkön tuottaminen omilla aurinkopaneeleilla on yksi tapa varautua sähkön voimakkaisiin hintavaihteluihin ja alentaa sähköenergian hankinnan kustannuksia. Peukalosääntönä sanoisin, että oma tuotanto on lähes aina taloudellisinta käyttää itse. Parhaiten tämä onnistuu, kun kulutusta ohjataan automaattisesti tuoton ja sähkön pörssihinnan mukaan, Virtanen sanoo.

Virtanen sanoo, että isojen voittojen kerääminen ylituotannosta on varsin työlästä. Yhtälön muuttujia ovat sähkön osto- ja myyntisopimusten ehdot ja maksut, mahdollisuus ajoittaa sähkönkäyttöä hintaohjautuvasti ja jopa halukkuus rajoittaa omaa kulutusta silloin, kun sähkön myynti verkkoon on tuottoisinta.

– Aurinkosähköjärjestelmän hankinnan hyötyjä, mitoitusta ja taloudellisuutta on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti. Takaisinmaksuaikaa on mahdotonta laskea tarkasti sähkön hintaheilahtelujen vuoksi. Uskaltaisin silti sanoa, että elinkaarensa aikana oikein mitoitettu järjestelmä maksaa itsensä takaisin vähintään kahdesti, Virtanen toteaa.

, , , ,