Uutiset

Aurinkosähköjärjestelmissä on laatueroja, vertailu kannattaa

Motivan viidettä kertaa järjestämä Aurinkosähköä kotiin -kampanja starttaa perjantaina 4. maaliskuuta. Aurinkosähköjärjestelmän avaimet käteen -hinta on viidessä vuodessa laskenut koosta riippuen jopa kaksikymmentä prosenttia, mutta omakotitaloon sopivat pienemmät laitteet ovat viime vuodesta jopa kallistuneet. Komponenttien saatavuusongelmat voivat aiheuttaa nopeitakin hinnanmuutoksia.

Aurinkosähkön pientuotanto on Suomessa noin kolminkertaistunut vuodesta 2018. Innostus omaan pientuotantoon on näkynyt ennen kaikkea omakotitalojen katoilla, mutta nyt kiinnostus lisääntyy myös taloyhtiöissä. Monet sähköverkkoyhtiöt tarjoavat taloyhtiöille hyvityslaskentaa, ja vuonna 2023 palvelu on saatavilla koko Suomessa juuri toimintansa aloittaneen Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihtopalvelun ansiosta.

– Hyvityslaskennan avulla taloyhtiö voi hankkia enemmän paneeleita ja kiinteistösähkön ylittävä osuus siirretään laskennallisesti asuntojen hyödyksi. Tämä parantaa hankinnan kannattavuutta, ja samalla asukkaat hyötyvät omalta katolta saatavasta sähköstä, asiantuntija Teemu Kettunen Motiva Oy:stä sanoo.

Laatu- ja hintavertailu kannattaa aina

Valtakunnallinen Aurinkosähköä kotiin -kampanja kerää tarjoustietoja aurinkosähköjärjestelmien avaimet käteen -toimituksista jo viidettä kertaa. Tänä vuonna tarjottujen aurinkosähköjärjestelmien koko on aiempaa tarkemmin määritelty.

– Kampanjasivustolta saa hyvän yleiskuvan markkinoilla olevista yrityksistä, yleisesti tarjolla olevista laitekokoonpanoista ja hintatasosta. Lopullinen hinta määräytyy järjestelmän kokoonpanon ja asennuspaikan vaativuuden mukaan. Mikäli järjestelmään haluaa myös sähkön varastoinnin mahdollistavan akuston, on varauduttava selvästi isompaan, jopa tuplainvestointiin, Kettunen sanoo.

Kampanjatarjoukset ovat omakotitaloon soveltuvia noin 5 kilowatin järjestelmiä ja taloyhtiöille noin 20 kilowatin järjestelmiä. Kustannustehokkainta on mitoittaa järjestelmä valoisan vuodenajan todellisen tuntitasoisen sähkönkulutuksen pohjalta huomioiden myös tiedossa olevat tulevat muutokset kulutukseen ja kulutuksen ohjauksen mahdollisuudet.

Kettunen huomauttaa, että on järkevää pyytää tarjouksia useammasta yrityksestä sekä pyrkiä selvittämään järjestelmän laatutekijöitä. Paneeleissa on laatueroja, joiden selvittäminen vaatii perehtymistä. Erityisesti silloin, kun katolla on vähän tilaa, on hyödyllistä panostaa hyvän hyötysuhteen paneeleihin ja maksaa hieman enemmän. Kalliimman järjestelmän taustalla voi olla esimerkiksi tehokkaampaa paneeliteknologiaa tai edistyksellisempi sähkön kulutuksenohjausjärjestelmä.

– Aurinkopaneeleiden tehontuotto- ja tuotetakuut, invertterin ja kiinnitysjärjestelmän takuut sekä toimituksen asennustakuut löytyvät suoraan Aurinkosähköä kotiin -palvelusta. Paneelien hyötysuhde ja muut yksityiskohdat löytyvät linkin takaa verkkosivuilla olevista tarjouksista, Kettunen sanoo.

Hinnoissa on nyt epävarmuutta

Aurinkosähköä kotiin -sivustolla on kampanjan alkaessa 18 yrityksen tarjoustiedot. Uusia tarjouksia otetaan vastaan ja lisätään palveluun koko vuoden ajan. Sivuston kautta kuluttajat ja taloyhtiöt voivat lähettää tarjous- ja yhteydenottopyyntöjä valitsemilleen yrityksille. Samoin sivustolta saa helposti yhteyden energianeuvontaan, josta voi kysyä opastusta aurinkosähkön hankintakysymyksissä.

– Yritykset ovat ilmoittaneet varautuvansa päivittämään kokoonpano- ja hintatietoja aiempaa useammin. Pitkä pandemia haittaa paneeleiden ja muiden komponenttien saatavuutta ja tukkuhinnat vaihtelevat nopeastikin. Maakunnista keräämiemme tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että asennuksissa on nyt jopa usean kuukauden odotusaika, Kettunen sanoo.

Sivustolla on selkeät ohjeet aurinkosähköhankinnan tekemiseen sekä pientaloille että taloyhtiöille. Suunnittelu ja mitoitus kannattaa teettää asiantuntevalla suunnittelijalla tai luotettavalla aurinkosähköyrityksellä. Palvelussa olevien tarjousten perusteella pienempien järjestelmien hintataso on keskimäärin 1 250 euroa ja suurempien 1 160 euroa kilowattia kohden.

– Tarjousten vertailun tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Kun selvittää tarkasti järjestelmän kokoonpanon ja tutkii tarjoavan yrityksen referenssit ja taustatiedot, voi luottavaisin mielin siirtyä puhtaan energian pientuottajaksi, Kettunen kannustaa.

Aurinkosähköä kotiin -kampanja lyhyesti:

 • Motiva Oy:n ja kuluttajien energianeuvonnan valtakunnallinen kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018.
 • Kampanjasivulla https://aurinkosahkoakotiin.fi käyttäjät voivat tutustua omakotitaloon ja taloyhtiöön soveltuvia avaimet käteen -toimituksia 5 kW:n ja 20 kW:n aurinkosähköjärjestelmistä sekä lähettää palvelusta tarjous- ja yhteydenottopyyntöjä yrityksille.
 • Verkkopalvelussa tietoa aurinkosähkön soveltuvVerkkopalvelussa tietoa aurinkosähkön soveltuvuuden arvioinnista ja hyvistä hankintakäytännöistä
 • Aurinkosähköä pientaloon -webinaari 24.3.2022, klo 16-17 – tiivis tietopaketti aurinkosähkön hankinnasta.
  Lisätietoa ja ilmoittautuminen
 • Aurinkosähköä taloyhtiöön -webinaari 15.9.2022, klo 16-17.
  Lisätietoa ja ilmoittautuminen
 • Energianeuvontaa kotitalouksille ja taloyhtiöille valtakunnallisesti Motivasta sekä maakunnissa alueellisilta energianeuvojilta.
  Lisätietoa kuluttajien energianeuvonnasta
 • Kampanjaa ja energianeuvontaa rahoittaa Energiavirasto.
Continue Reading
Sähkön korkea hinta parantaa aurinkosähkön kannattavuutta taloyhtiöille

urinkosähkö on entistä kiinnostavampi vaihtoehto taloyhtiöille. Viime kesän lukuisat aurinkoiset päivät yhdessä korkean sähkönhinnan kanssa tekivät aurinkosähköstä ennätyksellisen kannattavaa. Energianeuvonta kannustaa taloyhtiöitä yhteistyöhön muiden taloyhtiöiden kanssa.

Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta päästöttömään energiantuotantoon. Yksittäisille kiinteistöille aurinkoenergia on yksi hyvä vaihtoehto.

Aurinkoenergian kannattavuus on parantunut

Aurinkoenergiaa on hyödynnetty jo kymmeniä vuosia. Viime aikoina sen kannattavuus on parantunut laitteiden hintojen laskun ja paneelien tehon kasvun myötä. Kiinteistössä oleva aurinkovoimala vähentää ostettavan sähkön tarvetta.

Kuva. Paneelit tuottivat hiukan sähköä, vaikka oli harmaa lokakuinen päivä, sanoo energianeuvoja Jouni Järvinen.

Kulunut kesä oli aurinkosähkön suhteen erittäin hyvä. Aurinkojärjestelmät tuottivat aurinkoisten päivien ansiosta hyvin ja korkea sähkönhinta vielä paransi kannattavuutta.

”Tietenkään vuodet eivät ole samanlaisia ja aurinkotuntien määrässä on vuosittaista vaihtelua. Sähkön hinta tuskin palaa entiselleen ja tulevaisuudessa sähkön pörssihinta vaihtelee paljon, kuten jo nyt nähdään”, sanoo Keski-Suomen energianeuvoja Jouni Järvinen.

Suomessa aurinkoenergian tuotantoa heikentää vähäinen auringonvalo marras-, joulu- ja tammikuussa. Tällöin energian saanti on melko heikkoa, mutta seinään asennetut paneelit tuottavat jonkin verran silloinkin.

Aurinkojärjestelmän sähköä myös osakkaille

Aikaisemmin taloyhtiöissä aurinkosähköä on voitu hyödyntää vain kiinteistösähköön. Nyt taloyhtiöt voivat perustaa energiayhteisön ja aurinkojärjestelmän tuottamaa sähköä voidaan jakaa myös osakkaille asuntokohtaiseen käyttöön. Tämän vuoden alusta useat sähköyhtiöt ovat tarjonneet energiayhteisön perustamispalvelua. Vuodesta 2023 alkaen hyvityslaskenta on mahdollista kaikille taloyhtiöille palvelun siirtyessä kantaverkkoyhtiö Fingridille.

Parhainta kannattavuus on kohteissa, jotka pystyvät kuluttamaan kaiken tuotetun sähkön itse. Sähkön myynti verkkoon on mahdollista, mutta ei taloudellisesti kovin tuottoisaa. Kokonaistaloudellisuus riippuu laitteiston oikeasta mitoituksesta suhteessa kiinteistön kulutukseen. Ammattilaisen tekemä aurinkoselvitys antaa selkeän kuvan investoinnista ja kannattavuudesta. Lisäksi oikea mitoitus ja suunnitelma takavaat onnistuneen lopputuloksen.

Energianeuvonta opastaa aurinkosähköasioissa

Motivan Aurinkosähköä kotiin -verkkosivulle on koottu tietoa ja vinkkejä aurinkosähköjärjestelmän hankkimisesta pientaloihin ja taloyhtiöihin. Valtakunnallisessa Asiaa energiasta -palvelussa on tietoa ja ideoita, kuinka arjessa voi säästää energiaa, ympäristöä ja ilmastoa.

Maakunnissa toimivat alueelliset energianeuvojat auttavat aurinkosähkön ja muiden energiaan liittyvien kysymysten kanssa ja kannustavat kuluttajia, yrityksiä ja kuntia energiatehokkuuteen. Kuluneena vuonna alueelliset energianeuvojat ovat kampanjoineet erityisesti taloyhtiöiden energiatehokkuuden edistämisessä.

”Keväällä käynnistetyissä taloyhtiöfoorumeissa hallitusten jäsenet voivat jakaa kokemuksia hyvistä ja miksei pieleenkin menneistä projekteista tai hankinnoista. Yhteistyötä on tehty myös kilpailutusten ja eri tilaisuuksien merkeissä”, sanoo Keski-Suomen energianeuvoja Sanna Oikari.

Sähköautot lisääntyvät ja latauspisteitä asennetaan. Uusien tekniikoiden ansiosta voidaan aurinkosähkön tuotantoa ohjata autojen sekä muiden sähköisten kulkuvälineiden lataukseen, jolloin liikkuminen tapahtuu itse tuotetulla ja päästöttömällä energialla. Omavaraisuutta lisää huomattavasti sähkövarasto ja siihen liitetty aurinkovoimala, kun varastoidaan päivällä tuotettua sähköä ja kulutetaan sitä yöllä.

”Tulevaisuudessa älykkäät sähköverkot, kysyntäjoustot, kulutuksen ohjaus, sähköautojen akut ja kiinteistökohtaiset sähkövarastot ovat osa kiinteistöjen energiataloutta. Niiden avulla taloyhtiötkin voivat päästä tehokkaaseen ja vähäpäästöiseen sähkönkulutukseen”, sanoo Motivan energianeuvonnasta vastaava asiantuntija Päivi-Suur-Uski.

Energiaviraston rahoittama valtakunnallinen Asiaa energiasta -neuvonta ja maakunnissa toimivat energianeuvojat antavat maksutonta ja puolueetonta neuvontaa.

Kuluttajien energianeuvonta
Asiaa energiasta

Aurinkosähköä kotiin ja taloyhtiöille:
https://aurinkosahkoakotiin.fi

Lisätietoa:
Benet Solutions Oy
energia-asiantuntija Jouni Järvinen
puh. 050 528 9766
jouni.järvinen@benet.fi

Benet Solutions Oy
projektipäällikkö Sanna Oikari
puh. 040 867 9441
sanna.oikari@benet.fi

Motiva Oy
energianeuvonnan asiantuntija Päivi Suur-Uski
puh. 044 300 1369
paivi.suur-uski@motiva.fi

Continue Reading
Hyviä uutisia taloyhtiöille ylijäämäsähkön verokohtelusta

Tuoreen KHO:n päätöksen mukaan taloyhtiöt voivat myydä aurinkosähkön ylijäämän verkkoyhtiölle markkinahintaan ilman arvonlisäveroa. Suomen ympäristökeskus on laskenut, että tämän ansiosta aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika lyhenee vuodella tai kahdella. Laskelma on tehty viime syksynä, ja se perustuu keskimääräiseen taloyhtiöön Helsingissä.

Aurinkosähkö on arvokkainta itse käytettynä

KHO:n päätöksen mukaan taloyhtiön aurinkosähkön myynnin verkkoon tulee olla satunnaista ja vähäistä. Tämä tarkoittaa, että paneelit kannattaa edelleenkin mitoittaa taloyhtiön todellisen kulutuksen pohjalta. Ylijäämäsähkön myynnistä saatava korvaus on myös varsin pieni, joten ei ole taloudellisesti järkevää satsata ylisuureen järjestelmään.

Lue lisää KHO:n päätöksestä:

Continue Reading
Blogi: Taloyhtiöissä tapahtui aurinkosähkön kannattavuusloikka

Motivan uusiutuvan energian asiantuntija Teemu Kettunen tarkastelee Meidän suulla -blogissa hyvityslaskennan vaikutusta taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmän hankintaan ja kannattavuuteen.

Vuodenvaihteesta sähköverkkoyhtiöt ovat voineet tarjota taloyhtiöille hyvityslaskentapalvelua, jossa aurinkosähköä lasketaan hyödynnettäväksi kiinteistösähkönkulutuksen lisäksi huoneistojen sähkönkulutukseen. Tämä tekee aurinkosähkön kannattavaksi useimmille taloyhtiöille, kunhan paneeleille löytyy hyvä sijoituspaikka. Odotettavissa on aurinkosähkön suosion voimakas kasvu taloyhtiörintamalla.

Aurinkosähkön hyvästä kannattavuudesta kertovat myös taloyhtiöiden kattavat energiaselvitykset (monitavoite-optimoinnit), joissa aurinkosähkö on usein mukana elinkaarikustannuksiltaan kannattavimmassa toimenpideyhdistelmässä. Kannattavuuden valossa odottelisin aurinkosähkön suosion voimakasta kasvua taloyhtiörintamalla.

Lue Teemu Kettusen blogi Motivan verkkosivulta >>

Esimerkki hyvityslaskennan vaikutuksesta aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuteen. Laskelma kokonaisuudessaan Motivan blogissa.

 

Continue Reading
Remonttikesä tuo kulkukauppiaat ovelle

Tänä keväänä rakennustarvikemyymälöissä on käynyt vilske, kun suomalaiset ovat korona-aikana keskittyneet kodin ja mökin kunnostukseen. Jos portilla kolkuttaa kiertävä kotimyyjä, joka tarjoaa remontteja tai aurinkopaneeleita suoramyyntinä, kaupat kannattaa tehdä vasta huolellisen perehtymisen ja harkinta-ajan jälkeen, muistuttaa kuluttajien energianeuvonta.

Maltti on valttia kaikissa suuremmissa kodin hankinnoissa ja remonteissa. Mitä paremmin perehtyy yksityiskohtiin, sitä varmemmin hankinta soveltuu tarpeeseen.

– Riskin paikkoja on paljon ja usein liika kiire kaupanteossa kostautuu. Talon teknisten järjestelmien uudistus ja remontit edellyttävät hyvää lähtötilanteen ja soveltuvuuden selvittämistä. Kuluttajan edun mukaista on pyytää useampia tarjouksia ja vertailla hinnan lisäksi laitteiden takuita ja huollettavuutta sekä yritysten taustoja, kehottaa Motivan asiantuntija Teemu Kettunen.

Aurinkosähköbuumi näkyy kotimyyntitarjonnassa

Kuluttajilta saatujen yhteydenottojen perusteella aurinkosähkön kotimyynti saattaa johtaa väärin mitoitettujen ja peräti kokonaan kohteeseen soveltumattomien järjestelmien hankintaan. Kun kysymyksessä on tuhansien eurojen investointi, ei mielipahalta välty millään.

Pelkästään kotitalouslaitteiden sähkönkulutusta varten verkkoon kytkettävä aurinkosähköjärjestelmä on turhan järeä. Sen sijaan sähköllä tai lämpöpumpulla lämpiävässä omakotitalossa omalla pientuotannolla voi kannattavasti korvata noin viidenneksen sähkön vuosikulutuksesta.

– Soveltuvuus tutkitaan tarkoista tunti- ja päiväkohtaisista kulutustiedoista. Näitä tietoja ei ole muualla kuin sähköyhtiössä ja tietoihin pääsee käsiksi vain sähkösopimuksen solmija eli asiakas itse. Jos myyjä tekee mitoituksen vaillinaisilla tiedoilla, se tuskin perustuu faktoihin, Motivan asiantuntija Milja Aarni arvelee.

Aurinkosähköhankinnoissa luotettavaa hankintatietoa voi lukea Motivan Aurinkosähköä kotiin -kampanjasivustolta. Mallikohteiden tarjousten pohjalta saa hyvän käsityksen kilpailukykyisistä toimituksista. Omakotitaloon soveltuvat avaimet käteen -järjestelmät maksavat keskimäärin 1 560 euroa kilowattia kohden. Hinta on pudonnut yli kymmenen prosenttia viime vuodesta.

Energianeuvoja opastaa, mutta ei myy

Motiva ja Energiaviraston alueelliset energianeuvojat antavat tietoa kuluttajille kodin energiaremonteista, energiatehokkuuden parantamisesta ja uusiutuvan energian käytöstä kotitalouksissa. Energianeuvojat opastavat erilaisiin kotitalouksiin soveltuvista teknisistä ratkaisuista ja kannattavuudesta.

– Motiva on virheellisesti kytketty erilaisiin tarkastus- ja arviointikäynteihin sekä palvelujen myyntisuosituksiin. Kotikäynnit, yksittäisten kohteiden kilpailutukset tai hankintapäätökset eivät kuulu Motivan tai energianeuvojan toimenkuvaan. Tällaisesta toiminnasta voi ilmoittaa suoraan meille, Teemu Kettunen sanoo.

Ohjeita energiaremonttien hankintaan:
Vinkkejä energiaremonttiin ja hankintoihin

Alueellisten energianeuvojien yhteystiedot:
Energianeuvojat maakunnissa

Tietoa aurinkosähköstä:
https://aurinkosahkoakotiin.fi

Lisätiedot:

Motiva Oy
asiantuntija Teemu Kettunen
teemu.kettunen@motiva.fi
puh. 050 568 9445

Motiva Oy
asiantuntija Milja Aarni
milja.aarni@motiva.fi
puh. 040 824 1711

Continue Reading
Ohjeita kotimyynnin varalle

Puhelinmyynti tai ovelta ovelle -myynti ovat kotimyyntiä. Kalliiden laitteiden tai remonttien ostaminen kannattaa jättää väliin sellaiselta myyjältä asiaan liittyvien riskien vuoksi. Tyypillistä kotimyynnille on jopa yli kaksinkertainen hintataso käypään verrattuna ja usein kyseenalaiset (suulliset) myyntiargumentit. Jopa tarpeettomia remontteja on myyty vedoten mm. putkiston, katon tai hormin huonoon kuntoon tai viranomaisomaismääräyksiin vedoten.

Myös aurinkosähköjärjestelmiä kaupitellaan kotimyyntinä ”aidan yli”. Suosittelemme huolellista perehtymistä omaan aurinkosähköpotentiaaliin, järjestelmien teknisiin ratkaisuihin ja hintoihin sekä markkinoilla toimiviin yrityksiin ennen kaupantekoa. Vertaile ja varmista, pyydä tarjouksia ja tarvittaessa käänny oman alueesi energianeuvojan puoleen. Häneltä saat luotettavaa lisätietoa niin aurinkosähköstä kuin muistakin talon energia-asioihin liittyvistä järjestelmistä ja remonteista. Alueellisten energianeuvojien yhteystiedot löytyvät Motivan verkkopalvelusta >>

Energianeuvojan muistilista kotimyyntitilanteeseen:

 • ÄLÄ KOSKAAN PÄÄTÄ KAUPPAA HETI, NUKU AINAKIN YÖN YLI. JOS MYYJÄ PAINOSTAA, ÄLÄ TEE KAUPPAA!
 • Pyydä myyjää jättämään käynnin jälkeen kirjallinen tarjous liitetietoineen. Sellainen yritys, joka ei jätä dokumenttia/kartoitusta/laskelmia yms. kuluttajan tarkasteltaviksi kannattaa jättää omaan arvoonsa.
 • Kotimyyntitilanteessa ei ole tarpeen laittaa nimeään mihinkään, jos ei ole ostopäätöstä tehnyt. Moni on luullut vain kuitanneensa saadun tarjouksen ja yllätyksenä on tullut, että kyseinen paperi olikin jo se sopimus. Pienellä tekstikoolla on usein painettu ikävimmät sopimusehdot, mm. etupainotteinen maksuerittäminen tai suuret ennakkomaksut.
 • Selvitä yritysten taustoja, tutustu referenssikohteisiin. Netistä löytyy usein kokemuksia urakoitsijoista, katso toistuuko kokemuksissa jokin ”teema”.
 • Kuuntele myös ”naapurisuosituksia”, voit saada arvokkaita vinkkejä niin toteutukseen kuin valintaankin.
 • Tee kaikki sopimukset ja sopimiset AINA KIRJALLISESTI. Pyydä sopimuspaperit nähtäville etukäteen ja luetuta ne luotetulla tutullasi. Jos et saa pyytämälläkään kaikkia papereita etukäteen, älä tee kauppaa!
  Sovi kirjallisesti myös aikatauluista ja mahdollisista viivästymiskorvauksista, takuuehdoista laitteille ja työlle sekä käytönopastuksesta. Älä luota suullisesti sovittuihin tai ilmoitettuihin asioihin, vaikka ne siinä hetkessä tuntuisivat selviltä ilmankin.
 • Usein myyjä tyrkyttää rahoitusyhtiön kanssa tehtävää sopimusta, joka voi hämätä kuluttajaa: Tehdyn sopimuksen puitteissa urakoitsija on voinut saada jopa koko urakkasumman rahoitusyhtiöltä jopa ennen urakan aloitusta, vaikka sinä et olisi vielä maksanut euroakaan. Rahoitusyhtiöiden korot ovat myös tyypillisesti korkeita (noin 8-35% vuositasolla). Toisaalta jos urakan luonne ylipäänsä vaatii minkäänlaista ennakkomaksua, on parempi, että rahoitusyhtiö on välissä. Jos urakoitsija saa ennakkomaksun ja ”häviää” tai menee konkurssiin, kuluttaja yleensä menettää ennakkomaksunsa käytännössä kokonaan.
 • Kuluttajalla tulee olla ainakin 14 pv maksuaikaa kunkin maksuerän kohdalla ja viimeistä maksuerää ei pidä maksaa ennen kuin urakka hyväksyttävästi valmis. Usein maksuerät ovat hyvin etupainotteisia, jopa suuria ennakkomaksuja esiintyy.

Lue lisää kuluttajan oikeuksista: Kilpailu- ja kuluttajavirasto >>
Apua maistraatin kuluttajaneuvonnasta >>
Tarkasta yrityksen verovelkatilanne: Yritystietojärjestelmä >>

Vertaile tarjousten sisältöjä monelta kantilta

Aurinkosähköä kotiin -kampanjassa avaimet käteen -toimitusten keskihinta on 1 750 € kilowattia kohti. Lopullinen hinta määräytyy järjestelmän koon sekä asennuskohteen vaativuuden mukaan. Kustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi kattomateriaali ja katon korkeus sekä asennuspaikan sijainti. Hinnan lisäksi on syytä tarkistaa toimituksen sisältö, järjestelmän osien, kiinnitysjärjestelmän ja asennuksen takuuehdot.

Lue täältä tarkemmin ohjeita aurinkosähköhankinnassa onnistumiseen >>

Vinkkejä aurinkosähkön kotimyyntitilanteeseen:

 • Kotimyynnissä on aina 14 päivän peruutusoikeus ja rehellinen myyjä kertoo tästä. Peruutuksen voi tehdä syytä ilmoittamatta. Pelkkää tavaran palauttamista ei kuitenkaan enää pidetä riittävänä, vaan kuluttajan pitää tehdä peruuttamisilmoitus erillisellä lomakkeella tai esim. sähköpostilla.
 • Aurinkosähköjärjestelmä ei ole asiakkaan mukaan räätälöity tuote => peruutusoikeus on voimassa.
 • Viranomaisluvat eivät maksa. Laitteiston kytkemislupa -nimistä viranomaislupaa ei ole olemassa. Kunnasta riippuen rakennusvalvonta saattaa veloittaa toimenpideilmoituksesta noin 100 euroa.
 • Asennuksen jälkeen sähköverkkoyhtiölle toimitetaan mikrotuotannon yleistietolomake, josta käy ilmi tehdyt toimenpiteet ja asennetut laitteet. Se ei maksa mitään!
 • Verkkoakkuun liittyminen edellyttää ylihinnoitellun aurinkopaneeliston ja sähkösopimuksen solmimista.
 • Tieto omasta sähkönkulutuksestasi löytyy oman verkkoyhtiön online-palvelusta. Kirjaudu palveluun ja opi tietämään faktaa sähkönkulutuksestasi.
 • Invertteri eli vaihtosuuntaaja on aurinkosähköjärjestelmän aivot. Yleensä niissä on etäluentamahdollisuus, jolloin esim. kännykästä tai tietokoneelta pääsee katsomaan paljonko järjestelmä tuottaa. Koijarien järjestelmissä etäluentamahdollisuutta harvemmin on, jolloin heidän huikeita tuottolupauksiaan ei pääse referensseistä tarkastamaan.
Continue Reading
Auringosta energiaa siirtolapuutarhaan

Siirtolapuutarha-alueet ovat suosittuja kaupunkilaisten kesänviettopaikkoja. Oman pienen mökin ympärillä touhuaa kymmeniä puutarhureita ja yhteisöllisyyttä vaalitaan puutarhayhdistyksissä. Auringon energiaa voisi hyödyntää puutarhoilla nykyistä enemmän, sillä paneeleilla ja keräimillä voi tuottaa sähköä ja lämpöä päästöttömästi. Vaihtoehtoja on niin yhteistilojen isompaan tarpeeseen kuin vaikkapa oman mökin vessapolun valaisuun auringon voimalla.

Aurinkoenergian hyödyntämisen vaihtoehdot kannattaa selvittää huolellisesti ja valita ratkaisut käyttökohteen ja kokoluokan mukaan. Suuret aurinkosähköjärjestelmät kytketään aina yleiseen sähköverkkoon ja paneeleiden määrästä riippuen tuottavat ne vuodessa sähköä parista tuhannesta kilowattitunnista ylöspäin.

– Aurinkosähkö on oikea ratkaisu, kun energiaa käytetään monipuolisesti tilojen ja käyttöveden lämmitykseen sekä sähkölaitteiden ja valaistuksen tarpeisiin. Yksistään käyttöveden, kuten mökkiläisten yhteiskäytössä olevien suihkuveden lämmitykseen kannattaa sen sijaan harkita aurinkolämpökeräimiä, Motivan asiantuntija Milja Aarni sanoo.

Aurinkolämpökeräintä voi harkita niin omalle mökille kuin yhdistyksen yhteissuihkujenkin käyttöveden lämmitykseen. Jotta lämmintä käyttövettä olisi saatavilla silloinkin, kun aurinko ei paista, täytyy järjestelmä varustaa sähkövastuksella.

Suunnittelu ja mitoitus tärkeitä

Tavallisesti aurinkopaneeleilla pyritään kattamaan noin viidennes kokonaissähkönkulutuksesta, mikä on ympärivuotisessa kotitaloudessa taloudellisesti järkevä mitoitus. Siirtolapuutarhalla voisi pyrkiä järeämpäänkin mitoitukseen, koska kulutus painottuu aurinkosähkön tuotannon kannalta optimaalisesti kesään.

– Sähköverkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä on lähes huoltovapaa ja pitkäikäinen investointi. Paneeleiden käyttöikä on usein 30 vuotta ja enemmänkin. Suunnittelussa kannattaa käyttää asiantuntijaa, joka mitoittaa laitteiston kustannustehokkaaksi alueen sähköjärjestelmän ja päiväsaikaan osuvan kulutuksen pohjalta, Aarni toteaa.

Oikein suunniteltuna ja asennettuna ostosähköön turvaudutaan vasta sitten, kun oma aurinkosähkö ei kata kulutusta. Mahdollinen ylituotanto puolestaan ohjataan sähköverkkoon ja siitä puutarha saa pientä tuloa sähköyhtiöltä.

Aurinkosähköjärjestelmien avaimet käteen -toimitusten hintoja voi vertailla Aurinkosähköä kotiin -kampanjasivulla. Vuonna 2019 pienten järjestelmien keskihinta on noin 1750 €/kW.

Mökkiläisen omat aurinkosähköratkaisut

Kun siirtolapuutarhalla on yhdistyksen hallinnoima yhteinen sähköverkko, mökille ei voi hankkia omaa verkkoon kytkettävää aurinkosähköjärjestelmää.

Jos mökkiläisellä on oma sähköliittymä ja -sopimus sähköyhtiön kanssa, voi aurinkosähköjärjestelmää harkita. Pienen mökin pieneen kulutukseen järjestelmä voi tulla kohtuuttoman kalliiksi, mutta ympäristönäkökulmasta se on toki aina järkevää.

Jos aurinkosähköä haluaa käyttää vähän, voi hankkia suljetun aurinkosähköjärjestelmän, joka koostuu pienestä aurinkopaneelista ja akusta. Virtaa riittää sitä paremmin, mitä enemmän aurinko paistaa. Esimerkiksi 12-voltin aurinkopaneelijärjestelmän sähkö riittää pienten, vähän sähköä kuluttavien laitteiden käyttöön: esimerkiksi mökin led-valoihin, kännyköiden lataamiseen, radion kuuntelun ja television katseluun – mutta ei suuritehoisten laitteiden, kuten jääkaapin, pakastimen tai hellan käyttöön.  Suljetun aurinkosähköjärjestelmän hinta on muutamia satoja euroja. Sähkölasku pienenee käyttötavoista ja aurinkoisista päivistä riippuen vain hiukan, koska sähkösyöpöt hella, uuni, jääkaappi ja pakastin kuluttavat eniten sähköä, joka pitää ostaa sähkölaitokselta.

Rautakaupoissa ja marketeissa on hyvä valikoima erilaisia ulkovalaisimia, joissa pieni aurinkopaneeli lataa sisäänrakennettuja pattereita tai akkua. Ne soveltuvat mukavasti pienen pihan valaistukseen ja ovat helppoja asentaa itse. Sähkötöitä ei tarvita ja valaisimet on helppo kerätä suojaan talven ajaksi. Valaisimet syttyvät automaattisesti hämärän laskeuduttua, jotkut mallit on lisäksi varustettu liiketunnistimella.

 

Continue Reading
Aurinkosähkö sopii suomalaiseen lomakotiin

Omalla aurinkovoimalalla voi helposti tuottaa puhdasta sähköä kesämökin tarpeisiin. Yhä useampi lomakoti varustellaan ympärivuotiseen asumiseen, jolloin sähköä kuluu kotitalouskoneiden lisäksi mökin lämmitykseen, käyttöveden lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja viilennykseen. Uusiutuvan energian käyttö pienentää loma-asumisen ilmastovaikutuksia.

Oikein mitoitettuna ja asennettuna aurinkopaneelit ovat kustannustehokas, ympäristöystävällinen ja lähes huoltovapaa tapa tuottaa sähköä loma-asunnolla. Jos olet suunnittelemassa uuden lomakodin rakentamista tai päivität vanhaa mökkiä nykyaikaisemmaksi, tutustu aurinkosähkön mahdollisuuksiin.

– Aurinkosähköjärjestelmällä voi kattaa ison osan kesäaikaisesta kulutuksesta. Jotta talviaikainen kulutus ei karkaa käsistä, on varmistettava rakennuksen energiatehokkuus ja ympäristöystävällinen lämmitys, summaa Motivan asiantuntija Milja Aarni.

Aurinkosähkön tuotantoaika on yleisesti luultua pidempi. Etelä- ja Keski-Suomessa aurinkoenergiaa saa talteen maaliskuusta alkaen aina lokakuulle saakka – siis suomalaisten suosimana mökkeilyaikana. Kevään kirkkaat päivät ovat Aarnin mukaan jopa erittäin tuottoisia, sillä paneelien teho on parhaimmillaan viileässä säässä.

Hankinta varman päälle

Aurinkopaneelien hankintaa suunnittelevia Aarni kannustaa tekemään huolellisia vertailuja, sillä laitteistojen kokoonpanoissa ja järjestelmiä toimittavissa yrityksissä on eroja. Kuluttajalle olennaisia tarkastuskohteita ovat laitteiston ja asennuksen takuuehdot.

– Markkinoilla toimii vakiintuneita aurinkosähköyrityksiä, uusia tulokkaita sekä erilaisia kumppanuuksia, joissa toimituksen ja asennuksen vastuut on jaettu. Kuluttajana saa olla tarkkana, että mahdollisissa ongelmatilanteissa vastuutaho löytyy vaivatta. Sopimusehdot kannattaa aina lukea huolellisesti, Aarni muistuttaa.

– Luonnollisesti myös toimituksen hinta on kuluttajalle tärkeä tekijä, mutta siinäkin kannattaa tarkistaa tuoton ja hankinnan välinen suhteellinen hinta. Pyydä aina tarjoukset useammalta toimittajalta, hae tietoa tarjoajista ja kysy suosituksia. Mikäli yrityksessä työskentelee aurinkosähköön pätevöitynyt sertifioitu asentaja, voi asennustyön laatuun melko huoletta luottaa, Aarni kehottaa.

Motivan toista kertaa toteuttamassa valtakunnallisessa Aurinkosähköä kotiin -kampanjassa tarjouksia voi lajitella muun muassa nimellistehon, kokonaishinnan ja suhteellisen hinnan mukaan. Kokoonpanoja, takuuaikoja ja -ehtoja voi tarkastella tarjouskohtaisesti. Yritykset kuuluvat Luotettava kumppani -järjestelmään tai ovat muuten todentaneet vastaavien velvoitteiden ajantasaisuuden.

Hinnat laskeneet

Aurinkosähköjärjestelmien hinta on ollut jo muutaman vuoden laskusuunnassa ja kuluttajien kiinnostus omaan sähköntuotantoon kasvussa. Aurinkosähköä kotiin -kampanjassa avaimet käteen -toimitusten keskihinta on noin 1 750 € kilowattia kohti, mikä on noin 150 € vähemmän kuin vuosi sitten.

– Pieni kolmen kilowatin laitteisto riittää moneen omakotitaloon ja kesäasuntoon. Oikea mitoitus pitää aina tarkistaa tapauskohtaisesti todellisen kulutuksen pohjalta, jotta investoinnista saa parhaan hyödyn. Takaisinmaksun jälkeen hyvälaatuinen järjestelmä tuottaa täysin ilmaista sähköä vielä hyvinkin parikymmentä vuotta, arvioi Aarni.

Energianeuvonta opastaa

Valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonta opastaa kotitalouksia ja taloyhtiöitä aurinkosähköön liittyvissä asioissa. Energianeuvojaan saa yhteyden Messenger-pikaviestipalvelun kautta suoraan osoitteessa https://aurinkosahkoakotiin.fi tai Facebookissa Asiaa energiasta -sivulta.

Valtakunnallista kuluttajien energianeuvontaa koordinoi Motiva Oy Energiaviraston toimeksiannosta.

Aurinkosähkön avaimet käteen -paketin sisältö:

 • asennuskohteen kartoitus ja laitteiston mitoitus
 • tarvikkeiden kuljetus ja asennus paikalle
 • aurinkopaneelit ja invertterin
 • sähkötyöt ja kaapelointi
 • tarvittavat ilmoitukset sähköverkkoyhtiöön

Runsas puolet hinnasta on laitteistoja, kolmannes asennus- ja sähkötöitä ja loput mitoitusta, kuljetuksia ja yhteydenpitoa verkkoyhtiöön. Lopulliseen hintaan vaikuttavat asennuskohteen sijainti, kattomateriaali ja -rakenteet, kaapelointien pituus ja mahdollinen tarve rakennustelineille tai henkilönosturille.

www.facebook.com/asiaaenergiasta

Continue Reading

Haluaisitko olla energiaomavarainen?

Aurinkosähkö on ympäristöteko, joka on pitkäaikainen ja hyvä sijoitus. Varaudu tulevaisuuteen ja ala tuottamaan omaa sähköä!