Järjestelmän mitoittaminen

Aurinkosähkörjestelmän mitoitus on keskeistä hyvän lopputuloksen kannalta. Hankinnan taloudellisuuteen vaikuttaa huomattavasti se kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä käytät itse.

Mitoituksessa tärkeintä on ymmärtää, että jokaisena hetkenä, jolloin aurinkosähkön tuotanto ylittää sähkönkulutuksen, ylimenevä sähkö ohjataan sähköverkkoon. Moni sähköyhtiö maksaa verkkoon syötetystä sähköstä korvauksen, mutta kannattavinta on mitoittaa aurinkosähköjärjestelmä oman kulutuksen mukaan.

Oman aurinkovoimalan voi varustaa myös akkujärjestelmällä tai tehdä sähköyhtiön kanssa ns. virtuaaliakkusopimuksen. Vertaile näiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta omaan tarpeeseesi.

Järjestelmän kokoa voivat rajoittaa myös käytettävissä oleva kattopinta-ala tai muun asennuspaikan koko. Joskus myös esteettisillä seikoilla voi olla vaikutusta mitoitukseen.

Avaimet käteen -toimituksessa mitoitus voi kuulua kokonaispakettiin. Voit halutessasi tilata aurinkosähköjärjestelmän mitoituksen ja suunnittelun tähän erikoistuneelta suunnittelijalta, joka voi auttaa myös järjestelmien vertailussa.

Oma sähkönkulutus ja sen ajoittuminen

Mitoitusta varten suunnittelija tarvitsee tiedot sähkönkulutuksesta vuosi- ja kuukausitasolla sekä etenkin kesäkuukausilta kulutustiedot tuntikohtaisesti. Tiedot saat maksutta oman sähköyhtiösi kulutusseurantapalvelusta.

Suunnitteluvaiheessa on lisäksi hyvä miettiä, onko edessä sähkönkulutukseen vaikuttavia remontteja tai hankintoja. Ohjausjärjestelmien avulla esimerkiksi sähkölämmitystä tai käyttöveden lämmitystä voi ajoittaa päivän aurinkoisille tunneille.

Sähkön kulutuksen ja tuoton vertaaminen

Aurinkosähköjärjestelmän taloudellisuutta arvioidaan vertaamalla aiempien asennusten toteutuneita tuottotietoja omaan sähkönkulutukseen. Kannattavuuden näkökulmasta kannattaa pyrkiä siihen, että käyttää valtaosan aurinkosähköstä itse.

Luotettavimman arvion kannattavuudesta saa tuntitasoisella vertailulla. Kuukausitason tarkastelu ei vielä kerro paljonkaan siitä sähköntuoton osuudesta, jonka tulet käyttämään itse. Tarkastele eri kuukausilta tuntitasolla useita eri päiviä, jolloin hahmotat omaan käyttöön tuotettavan ja verkkoon myydyn sähkön osuutta.

Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa voidaan käyttää erilaisia lähtökohtia sen mukaan, haetaanko taloudellisesti kannattavinta ratkaisua vai esimerkiksi kesäaikaisen kulutuksen mahdollisimman hyvin kattavaa tuottoa. Lisätietoa mitoituksen lähtökohdista voit lukea Motivan verkkosivuilta.

 

 

Tuotetun ja kulutetun sähkön mittaus

Sähköverkkoyhtiö saa tiedon verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän verkkoon syöttämästä energiasta sähkömittarin kautta. Tämän tiedon pohjalta aurinkosähkön pientuottaja saa korvauksen verkkoon siirretystä sähköstä. Sopimus sähkön myynnistä verkkoon tehdään aina sähkön myyntiyhtiön kanssa, ennen laitteiston kytkemistä verkkoon.

Lisäksi asennettuna tulee olla sähkömittari, joka pystyy mittaamaan kulutetun ja aurinkosähköjärjestelmästä verkkoon syötetyn sähkön. Tiedon mittarin tyypistä saa sähköverkkoyhtiöstä. Mikäli mittari ei sovellut kaksisuuntaiseen mittaukseen, sähköverkkoyhtiö vaihtaa sen ilman kustannuksia.

Kun aurinkosähköjärjestelmässä on 3-vaiheinen invertteri, tuotettua sähköä voi hyödyntää tehokkaammin kaikissa kodin laitteissa.

Vaihenetotuksen vaikutus kannattavuuteen

Pientuotannon kannattavuuteen vaikuttaa se, kuinka verkkoyhtiö mittaa ja netottaa hetkittäisen kulutuksen ja tuotannon. Käytössä olevat erilaiset mittausmenetelmät vaikeuttavat pientuotannon kannattavuuden arviointia.

Vaihenetotettu mittaus on pientuotannon kannalta kannattavampi ratkaisu, sillä itse kulutetun sähkön osuus tuotetusta aurinkosähköstä tulee suuremmaksi. Ei-vaihenetotettu (vaihekohtainen) kulutuksen ja tuoton eron laskenta voi johtaa tilanteeseen, jossa samanaikaisesti myydään ja ostetaan sähköä.

Aurinkosähkön varastoinnin mahdollisuudet

Oman aurinkovoimalan tuottamaa sähköä on mahdollista, mutta toistaiseksi kallista, varastoida lyhytaikaisesti myöhempää käyttöä varten akkujärjestelmään. Akuston voi hankkia samanaikaisesti aurinkosähköjärjestelmän kanssa tai aiemmin asennettua aurinkovoimalaa voi täydentää akuilla. Akkujärjestelmä koostuu akusta ja sen invertteristä sekä akun käyttöä ohjaavasta laitteesta ja ohjelmistosta.

Oman akkujärjestelmän etuja:

 • saat hyödynnettyä varastoitua aurinkosähköä sähkönkulutukseesi esimerkiksi iltaisin ja öisin, kun paneelit eivät tuota sähköä
 • saat valtaosan tai kaiken tuottamastasi sähköstä omaan käyttöösi, jolloin ylijäämää ei tarvitse myydä verkkoyhtiölle matalalla korvauksella
 • aurinkovoimala voidaan mitoittaa suurempaa käyttöä varten, mikä alentaa voimalan suhteellista hintaa
 • voi toimia myös varasähköjärjestelmänä sähkökatkon aikana, mikäli akkujärjestelmä varustetaan erillisellä kytkimellä ja laitteistolla
 • toimii verkosta ostetun sähkön varastona, jolloin voit hyötyä pörssisähkön tuotanto- ja käyttötilanteen mukaan muuttuvista hinnoista
 • auttaa tasaamaan oman sähkönkulutuksen tehohuippuja, mikä mahdollisen tehohinnoittelun yleistyessä tuottaa helppoa säästöä

Lue lisää Lähienergialiiton verkkosivuilta.

Verkkoakku ja virtuaaliakku – mitä ne ovat?

Osa yrityksistä tarjoaa aurinkovoimalahankinnan yhteydessä mm. verkkoakku- tai virtuaaliakku-nimillä kulkevia sopimuksia. Niiden periaatteena on, että asiakas saa sähköverkkoon myymästään sähköstä saman taloudellisen hyödyn kuin itse käyttämästään aurinkovoimalan tuottamasta sähköstä. Tosiasiassa taustalla ei ole akkuja, vaan kysymyksessä on lähinnä sopimustekninen asia.

Verkko-/virtuaaliakku -sopimus voi houkuttaa mitoittamaan aurinkovoimalan ylisuureksi omaan sähkönkulutukseen nähden. Ylimitoittamisen kanssa on hyvä olla varovainen ja kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

 • Kuinka pitkään verkko-/tai virtuaaliakku -sopimus kestää? Jos sopimus on määräaikainen, kuinka voidaan varmistua siitä, että etu on saatavilla myös sopimuksen päätyttyä?
 • Sitoutuuko samalla sähkösopimukseen ko. yrityksen kanssa? Jos näin on, onko sähkösopimus hinnaltaan kilpailukykyinen? Entä jos sähkösopimuksen sähkön hinta nousee tulevaisuudessa? Voitko vaihtaa sähkösopimuksen edullisempaan sähkösopimukseen ja säilyttää edelleen verkko-/virtuaaliakku-edun?

Edellä mainittuihin pohdintoihin liittyen, on turvallisinta mitoittaa aurinkosähköjärjestelmä oman sähkönkulutuksen pohjalta myös siinä tapauksessa, että yritys tarjoaa virtuaali-/verkkoakkusopimusta. On myös hyvä vertailla aurinkovoimaloiden hintatasoja, ettei tule hävinneeksi virtuaali-/verkkoakkusopimuksessa saatua hyötyä voimalan hankintahinnassa.

Aurinkopaneeleiden tuoton ja sen ajoittumisen arviointi

Aurinkopaneeleiden tuottoa ja ajoittumista voi tarkastella esimerkiksi Euroopan komission karttapalvelun avulla (lue Aurinkosähkölaskurin käyttöohjeet >>). Järjestelmän sähköntuotto riippuu paneeleiden asennuspaikasta ja suuntauksesta, mikä tulee huomioida tuottoa arvioitaessa.

Hyvä kotimainen palvelu tuoton arviointiin on Sun Energian verkkosivuilla >>

Aurinkoenergiapotentiaalin tarkasteluun on käytössä kaupunki/seutukohtaisia karttapalveluita eri puolilla Suomea. Lisäämme linkkejä tänne sitä mukaa, kun saamme niistä tiedon. Lähetä linkkivinkki: kuluttajaneuvonta@motiva.fi.

 • Pääkaupunkiseutu: HSY:n karttapalvelu  (Valitse Karttatasot > Ilmasto ja energia)
 • Joensuu (Valitse Teemakartat > Aurinkoenergia)
 • Lahti & Lappeenranta: Energiavalinta.fi (työkalu usiutuvan energian ratkaisujen arviointiin)
 • Kotkan seutu (Valitse: Uusiutuva energia > Aurinkoenergia)
 • Kuopio (Valitse: Ympäristö)
 • Tampere (Valitse Karttatasot > Ilmasto ja energia)

 

Asennettujen aurinkosähköjärjestelmien toteutuneita tuottotietoja löydät seuraavien linkkien kautta: