Järjestelmän mitoittaminen

Aurinkosähkörjestelmän mitoitus on keskeistä hyvän lopputuloksen kannalta. Hankinnan taloudellisuuteen vaikuttaa huomattavasti se kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä käytät itse.

Mitoituksessa tärkeintä on ymmärtää, että jokaisena hetkenä, jolloin aurinkosähkön tuotanto ylittää sähkönkulutuksen, ylimenevä sähkö ohjataan sähköverkkoon. Sähköverkkoon myydystä sähköstä saa pienen taloudellisen hyödyn verrattuna itse käytettyyn aurinkosähköön.

Toisaalta hankintahinta on suhteellisesti pienempi, kun järjestelmän koko kasvaa – eli hieman suuremmassa aurinkosähköjärjestelmässä yksi kilowatti (kWp) maksaa vähemmän.

Taloudellisesti kannattava mitoittaminen onkin tasapainoilua itse käytetyn sähkön osuuden ja suhteellisen hinnan (eur/kWp) välillä. Itse käytetyn sähkön osuutta voi parantaa esimerkiksi investoimalla ohjaukseen, jonka avulla aurinkosähköä saadaan hyödynnettyä enemmän käyttöveden lämmitykseen.

Oman aurinkovoimalan voi varustaa myös sähkövarastolla tai tehdä sähköyhtiön kanssa ns. virtuaaliakkusopimuksen, joka on puhtaasti sopimustekninen järjestely. Vertaile näiden ominaisuuksia, hintoja ja soveltuvuutta omaan tarpeeseesi.

Järjestelmän kokoa voivat rajoittaa myös käytettävissä oleva kattopinta-ala tai muun asennuspaikan koko. Joskus myös esteettisillä seikoilla voi olla vaikutusta mitoitukseen. Lisäksi sähköverkkoyhtiön vaatimukset voivat rajoittaa sähköliittymään liitettävän aurinkosähköjärjestelmän invertteritehoa.

Avaimet käteen -toimituksessa mitoitus voi kuulua kokonaispakettiin. Voit halutessasi tilata aurinkosähköjärjestelmän mitoituksen ja suunnittelun kannattavuusarvioineen tähän erikoistuneelta suunnittelijalta/asiantuntijalta, joka voi auttaa myös järjestelmien vertailussa tarjouspyyntövaiheessa. Asiantuntijaselvitys on suositeltavaa erityisesti pientalokokoluokkaa suurempien järjestelmien kohdalla.

Oma sähkönkulutus ja sen ajoittuminen

Mitoitusta varten suunnittelija tarvitsee tiedot sähkönkulutuksesta vuosi- ja kuukausitasolla sekä mielellään alkukeväästä loppusyksyyn myös tuntikohtaisesti. Tiedot saat maksutta oman sähköyhtiösi kulutusseurantapalvelusta.

Aurinkosähköjärjestelmän kannalta oleellista on vain se sähkönkulutus, joka ajoittuu siihen vuoden- ja kellonaikaan, jolloin on riittävän valoisaa, jos järjestelmää ei ole varustettu akustolla.

Suunnitteluvaiheessa on lisäksi hyvä miettiä, onko edessä sähkönkulutukseen vaikuttavia remontteja tai hankintoja kuten sähköauton hankinta tai  lämpöpumppulämmitykseen siirtyminen.

Kotiautomaation ja ohjausjärjestelmien avulla esimerkiksi sähköistä tilojen tai käyttöveden lämmitystä voidaan ajoittaa päivän aurinkoisille tunneille tai käynnistymään tarkemmin automaattisesti juuri silloin, kun aurinkosähkön tuotanto ylittäisi muuten sähkönkulutuksen. Ohjauksilla sähköverkkoon myydyn sähkön osuutta saadaan minimoitua ja näin parannettua aurinkosähköstä saatavaa taloudellista hyötyä. Ohjausten toteutusmahdollisuuksia omaan kohteeseen kannattaa selvittää samalla, kun kysyy tarjouksia aurinkosähköjärjestelmistä. On myös hyvä varmistaa onko esitetty ohjaustapa saatavissa järjestelmän toimittajalta osana aurinkosähköjärjestelmän avaimet käteen -toteutusta.

Sähkön kulutuksen ja tuoton vertaaminen

Voit arvioida helposti itse pientalon aurinkosähköjärjestelmän mitoitusta yksinkertaisella, suuntaa-antavalla laskurillamme.

Tarkemmin mitoitusta arvioidaan vertaamalla sähkönkulutusta ja arvioitua aurinkosähkön tuotantoa tuntitasolla. Voit esimerkiksi tarkastella eri kuukausilta tuntitasolla useita eri päiviä, jolloin hahmotat paremmin omaan käyttöön tuotettavan ja verkkoon myydyn sähkön osuuksia. Kuukausitason tarkastelu ei vielä kerro paljoakaan siitä sähköntuoton osuudesta, jonka tulet käyttämään itse. Tutustu aiheeseen lisää alempana kohdassa Aurinkopaneeleiden tuoton ja sen ajoittumisen arviointi.

Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa voidaan käyttää erilaisia lähtökohtia sen mukaan, haetaanko taloudellisesti kannattavinta ratkaisua vai esimerkiksi kesäaikaisen kulutuksen mahdollisimman hyvin kattavaa tuottoa. Lisätietoa mitoituksen lähtökohdista voit lukea Motivan verkkosivuilta.

 

 

Tuotetun ja kulutetun sähkön mittaus

Sähköverkkoyhtiö saa tiedon verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän verkkoon syöttämästä energiasta sähkömittarin kautta. Tämän tiedon pohjalta aurinkosähkön pientuottaja saa korvauksen verkkoon siirretystä sähköstä. Sopimus sähkön myynnistä verkkoon tehdään aina sähkön myyntiyhtiön kanssa, ennen laitteiston kytkemistä verkkoon.

Lisäksi asennettuna tulee olla sähkömittari, joka pystyy mittaamaan kulutetun ja aurinkosähköjärjestelmästä verkkoon syötetyn sähkön. Tiedon mittarin tyypistä saa sähköverkkoyhtiöstä. Mikäli mittari ei sovellu kaksisuuntaiseen mittaukseen, sähköverkkoyhtiö vaihtaa sen ilman kustannuksia.

Vaihenetotuksen vaikutus kannattavuuteen

Pientuotannon kannattavuuteen vaikuttaa vielä jonkin aikaa sähköverkkoyhtiöiden erilaiset käytännöt sähkönkulutuksen ja tuotannon vaiheiden välisessä ja tasejakson sisäisessä netotuksessa. Asiaan on kuitenkin tullut korjaus uuden lainsäädännön myötä. Vuoden 2021 alusta lähtien lainsäädäntö on mahdollistanut  aurinkosähkön tasejakson sisäisen netotuksen, jossa aurinkosähkön tuottoa ja sähkönkulutusta tarkastellaan tasejakson sisällä netottaen. Jos aurinkosähköä on tasejakson aikana tuotettu 2 kWh ja sähkönkulutusta on ollut saman jakson aikana 1,5 kWh, netotuksessa sähköverkkoon lasketaan myydyksi 0,5 kWh huolimatta siitä mihin vaiheisiin sähkön kulutus ja tuotanto jakautuvat. Nykyinen tasejakso on tunti ja 22.5.2023 alkaen se on muuttumassa 15 min mittaiseksi. Tasejakson sisäinen netotus on jo käytössä osalla sähköverkkoyhtiöistä, mutta se tulee koskemaan kaikkia sähkönkäyttäjiä nykyisen arvion mukaan vuonna 2023, jolloin se siirtyy toteutettavaksi kantaverkkoyhtiö Fingridin Datahubissa.

Aurinkopaneeleiden tuoton ja sen ajoittumisen arviointi

Aurinkopaneeleiden tuottoa ja ajoittumista voi tarkastella esimerkiksi Euroopan komission PVGIS-palvelun avulla (lue Aurinkosähkölaskurin käyttöohjeet >>). Järjestelmän sähköntuotto riippuu paneeleiden asennuspaikasta ja suuntauksesta sekä mahdollisista varjostuksista, mikä tulee huomioida tuottoa arvioitaessa.

Lähes koko Suomen kattava palvelu kattokohtaisen tuoton arviointiin varjostuksetkin huomioiden on Sun Energian verkkosivuilla >>

Kattokohtaiseen aurinkoenergiapotentiaalin tarkasteluun on käytössä kaupunki/seutukohtaisia karttapalveluita eri puolilla Suomea. Lisäämme linkkejä tänne sitä mukaa, kun saamme niistä tiedon. Lähetä linkkivinkki: kuluttajaneuvonta@motiva.fi.

  • Pääkaupunkiseutu: HSY:n karttapalvelu  (Valitse Karttatasot > Ilmasto ja energia)
  • Joensuu (Valitse Teemakartat > Aurinkoenergia)
  • Lahti & Lappeenranta: Energiavalinta.fi (työkalu usiutuvan energian ratkaisujen arviointiin)
  • Kotkan seutu (Valitse: Uusiutuva energia > Aurinkoenergia)
  • Kuopio (Valitse: Ympäristö)
  • Tampere (Valitse Karttatasot > Ilmasto ja energia)

 

Asennettujen aurinkosähköjärjestelmien toteutuneita tuottotietoja löydät seuraavien linkkien kautta: