Järjestelmän mitoittaminen

Aurinkosähkörjestelmän mitoitus on keskeistä hyvän lopputuloksen kannalta. Hankinnan taloudellisuuteen vaikuttaa huomattavasti se kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä käytät itse.

Mitoituksessa tärkeintä on ymmärtää, että jokaisena hetkenä, jolloin aurinkosähkön tuotanto ylittää sähkönkulutuksen, ylimenevä sähkö ohjataan sähköverkkoon. Sähköverkkoon myydystä sähköstä saa pienen taloudellisen hyödyn verrattuna itse käytettyyn aurinkosähköön. Toisaalta erityisesti pientalojärjestelmien kokoluokassa suuremman järjestelmän avaimet käteen -hankintahinta on suhteellisesti edullisempi kuin pienemmän, eli suuremmassa järjestelmässä yhdestä kilowatista (kWp) maksettu hinta on pienempi. Taloudellisesti kannattava mitoittaminen onkin tasapainoilua itse käytetyn sähkön osuuden ja suhteellisen hinnan (eur/kWp) välillä. Itse käytetyn sähkön osuutta voi parantaa esimerkiksi investoimalla ohjaukseen, jonka avulla aurinkosähköä saadaan hyödynnettyä enemmän käyttöveden lämmitykseen.

Oman aurinkovoimalan voi varustaa myös sähkövarastolla tai tehdä sähköyhtiön kanssa ns. virtuaaliakkusopimuksen, joka on puhtaasti sopimustekninen järjestely. Vertaile näiden ominaisuuksia, hintoja ja soveltuvuutta omaan tarpeeseesi.

Järjestelmän kokoa voivat rajoittaa myös käytettävissä oleva kattopinta-ala tai muun asennuspaikan koko. Joskus myös esteettisillä seikoilla voi olla vaikutusta mitoitukseen.

Avaimet käteen -toimituksessa mitoitus voi kuulua kokonaispakettiin. Voit halutessasi tilata aurinkosähköjärjestelmän mitoituksen ja suunnittelun kannattavuusarvioineen tähän erikoistuneelta suunnittelijalta/asiantuntijalta, joka voi auttaa myös järjestelmien vertailussa tarjouspyyntövaiheessa. Asiantuntijaselvitys on suositeltavaa toteuttaa erityisesti pientalokokoluokkaa suurempien järjestelmien kohdalla.

Oma sähkönkulutus ja sen ajoittuminen

Mitoitusta varten suunnittelija tarvitsee tiedot sähkönkulutuksesta vuosi- ja kuukausitasolla sekä mielellään alkukeväästä loppusyksyyn myös tuntikohtaisesti. Tiedot saat maksutta oman sähköyhtiösi kulutusseurantapalvelusta. Aurinkosähköjärjestelmän kannalta oleellista on vain se sähkönkulutus, joka ajoittuu siihen vuoden- ja kellonaikaan, jolloin aurinko paistaa, jos järjestelmää ei ole varustettu akustolla.

Suunnitteluvaiheessa on lisäksi hyvä miettiä, onko edessä sähkönkulutukseen vaikuttavia remontteja tai hankintoja. Ohjausjärjestelmien avulla esimerkiksi sähkölämmitystä tai käyttöveden lämmitystä voi ajoittaa päivän aurinkoisille tunneille.

Sähkön kulutuksen ja tuoton vertaaminen

Voit arvioida helposti itse pientalon aurinkosähköjärjestelmän mitoitusta yksinkertaisella laskurillamme hyvin suuntaa-antavalla tasolla. Tarkemmin mitoitusta voidaan arvioida vertaamalla sähkönkulutusta ja arvioitua aurinkosähkön tuotantoa tuntitasolla. Voit esimerkiksi tarkastella eri kuukausilta tuntitasolla useita eri päiviä, jolloin alat hahmottaa omaan käyttöön tuotettavan ja verkkoon myydyn sähkön osuuksia. Kuukausitason tarkastelu ei vielä kerro paljoakaan siitä sähköntuoton osuudesta, jonka tulet käyttämään itse. Tutustu aiheeseen lisää alempana kohdassa Aurinkopaneeleiden tuoton ja sen ajoittumisen arviointi.

Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa voidaan käyttää erilaisia lähtökohtia sen mukaan, haetaanko taloudellisesti kannattavinta ratkaisua vai esimerkiksi kesäaikaisen kulutuksen mahdollisimman hyvin kattavaa tuottoa. Lisätietoa mitoituksen lähtökohdista voit lukea Motivan verkkosivuilta.

 

 

Tuotetun ja kulutetun sähkön mittaus

Sähköverkkoyhtiö saa tiedon verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän verkkoon syöttämästä energiasta sähkömittarin kautta. Tämän tiedon pohjalta aurinkosähkön pientuottaja saa korvauksen verkkoon siirretystä sähköstä. Sopimus sähkön myynnistä verkkoon tehdään aina sähkön myyntiyhtiön kanssa, ennen laitteiston kytkemistä verkkoon.

Lisäksi asennettuna tulee olla sähkömittari, joka pystyy mittaamaan kulutetun ja aurinkosähköjärjestelmästä verkkoon syötetyn sähkön. Tiedon mittarin tyypistä saa sähköverkkoyhtiöstä. Mikäli mittari ei sovellu kaksisuuntaiseen mittaukseen, sähköverkkoyhtiö vaihtaa sen ilman kustannuksia.

Vaihenetotuksen vaikutus kannattavuuteen

Pientuotannon kannattavuuteen vaikuttaa se, kuinka verkkoyhtiö mittaa ja netottaa hetkittäisen kulutuksen ja tuotannon. Käytössä olevat erilaiset mittausmenetelmät vaikeuttavat pientuotannon kannattavuuden arviointia.

Vaihenetotettu mittaus on pientuotannon kannalta kannattavampi ratkaisu, sillä itse kulutetun sähkön osuus tuotetusta aurinkosähköstä tulee suuremmaksi. Ei-vaihenetotettu (vaihekohtainen) kulutuksen ja tuoton eron laskenta voi johtaa tilanteeseen, jossa samanaikaisesti myydään ja ostetaan sähköä.
Asiaan on kuitenkin tulossa korjaus uuden lainsäädännön myötä. On odotettavissa, että aurinkosähkön tuottoa ja kulutusta tullaan tarkastelemaan ns. netottaen tasejakson aikana ilman että kulutetun ja tuotetun sähkön vaiheilla on merkitystä. Jos aurinkosähköä on tasejakson aikana tuotettu 2 kWh ja sähkönkulutusta on ollut 1,5 kWh, sähköverkkoon lasketaan myydyksi 0,5 kWh. Nykyinen tasejakso on tunti ja tulevaisuudessa se on muuttumassa 15 min mittaiseksi.

Aurinkosähkön varastoinnin mahdollisuudet

Oman aurinkovoimalan tuottamaa sähköä on mahdollista, mutta toistaiseksi melko kallista, varastoida lyhytaikaisesti myöhempää käyttöä varten akkujärjestelmään. Akuston voi hankkia samanaikaisesti aurinkosähköjärjestelmän kanssa tai aiemmin asennettua aurinkovoimalaa voi täydentää akuilla. Akkujärjestelmä koostuu akusta ja invertteristä sekä akun käyttöä ohjaavasta laitteesta ja ohjelmistosta.

Oman akkujärjestelmän etuja:

 • saat hyödynnettyä varastoitua aurinkosähköä sähkönkulutukseesi esimerkiksi iltaisin ja öisin, kun paneelit eivät tuota sähköä
 • saat valtaosan tai kaiken tuottamastasi sähköstä omaan käyttöösi, jolloin ylijäämää ei tarvitse myydä verkkoyhtiölle matalalla korvauksella
 • aurinkovoimala voidaan mitoittaa suurempaa käyttöä varten, mikä alentaa voimalan suhteellista hintaa
 • voi toimia myös varasähköjärjestelmänä sähkökatkon aikana, mikäli akkujärjestelmä varustetaan erillisellä kytkimellä ja laitteistolla (ns. saarekekytkentä)
 • toimii myös verkosta ostetun sähkön varastona, jolloin voit hyötyä pörssisähkön tuotanto- ja käyttötilanteen mukaan muuttuvista hinnoista
 • auttaa tasaamaan oman sähkönkulutuksen tehohuippuja, mikä mahdollisen tehohinnoittelun yleistyessä tuottaa helppoa säästöä

Lue lisää Lähienergialiiton verkkosivuilta.

Verkkoakku ja virtuaaliakku – mitä ne ovat?

Osa yrityksistä tarjoaa aurinkovoimalahankinnan yhteydessä mm. verkkoakku- tai virtuaaliakku-nimillä kulkevia sopimuksia. Niiden periaatteena on, että asiakas saa sähköverkkoon myymästään sähköstä saman taloudellisen hyödyn kuin itse käyttämästään aurinkovoimalan tuottamasta sähköstä. Tosiasiassa taustalla ei ole akkuja, vaan kysymyksessä on lähinnä sopimustekninen asia.

Verkko-/virtuaaliakku -sopimus voi houkuttaa mitoittamaan aurinkovoimalan ylisuureksi omaan sähkönkulutukseen nähden. Ylimitoittamisen kanssa on hyvä olla varovainen ja kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

 • Kuinka pitkään verkko-/tai virtuaaliakku -sopimus kestää? Jos sopimus on määräaikainen, kuinka voidaan varmistua siitä, että palvelu on saatavilla myös sopimuksen päätyttyä?
 • Sitoudutaanko samalla sähkösopimukseen ko. yrityksen kanssa? Jos näin on, onko sähkösopimus hinnaltaan kilpailukykyinen? Entä jos sähkösopimuksen sähkön hinta nousee tulevaisuudessa? Voitko vaihtaa sähkösopimuksen edullisempaan sähkösopimukseen ja säilyttää edelleen verkko-/virtuaaliakku-palvelun?

Edellä mainittuihin pohdintoihin liittyen, on turvallisinta mitoittaa aurinkosähköjärjestelmä oman sähkönkulutuksen pohjalta myös siinä tapauksessa, että yritys tarjoaa virtuaali-/verkkoakkusopimusta. On myös hyvä vertailla aurinkovoimaloiden hintatasoja, ettei tule hävinneeksi virtuaali-/verkkoakkusopimuksessa saatua hyötyä voimalan hankintahinnassa.

Aurinkopaneeleiden tuoton ja sen ajoittumisen arviointi

Aurinkopaneeleiden tuottoa ja ajoittumista voi tarkastella esimerkiksi Euroopan komission PVGIS-palvelun avulla (lue Aurinkosähkölaskurin käyttöohjeet >>). Järjestelmän sähköntuotto riippuu paneeleiden asennuspaikasta ja suuntauksesta sekä mahdollisista varjostuksista, mikä tulee huomioida tuottoa arvioitaessa.

Lähes koko Suomen kattava palvelu kattokohtaisen tuoton arviointiin varjostuksetkin huomioiden on Sun Energian verkkosivuilla >>

Kattokohtaiseen aurinkoenergiapotentiaalin tarkasteluun on käytössä kaupunki/seutukohtaisia karttapalveluita eri puolilla Suomea. Lisäämme linkkejä tänne sitä mukaa, kun saamme niistä tiedon. Lähetä linkkivinkki: kuluttajaneuvonta@motiva.fi.

 • Pääkaupunkiseutu: HSY:n karttapalvelu  (Valitse Karttatasot > Ilmasto ja energia)
 • Joensuu (Valitse Teemakartat > Aurinkoenergia)
 • Lahti & Lappeenranta: Energiavalinta.fi (työkalu usiutuvan energian ratkaisujen arviointiin)
 • Kotkan seutu (Valitse: Uusiutuva energia > Aurinkoenergia)
 • Kuopio (Valitse: Ympäristö)
 • Tampere (Valitse Karttatasot > Ilmasto ja energia)

 

Asennettujen aurinkosähköjärjestelmien toteutuneita tuottotietoja löydät seuraavien linkkien kautta: